Najväčšou inováciou pre Slovensko bola Univerzita Komenského

Už od čias, kedy sa Európska únia zaviazala budovať vo svojich krajinách vedomostnú spoločnosť, a k tomuto prísľubu sa pripojila svojím vstupom v roku 2004 aj Slovenská republika, sa Európska komisia snaží neustále zvyšovať tlaky na investovanie do inovácií a zviditeľňovanie témy tvorivosti a inovácií pre celú Európu. Na pôde Univerzity Komenského sa aj preto v stredu stretli rektor UK František Gahér s predsedom SAV Jaromírom Pastorkom, aby verejne diskutovali o problematike inovácií v podmienkach slovenskej vedeckej obce.

V čase hospodárskej krízy sa núka otázka, či je nevyhnutné v rámci šetrenia peňazí investovať iba do vecí, ktoré štát pokladá za najdôležitejšie. Pritom obaja diskutujúci sa zhodli už na začiatku, že najlepšou investíciou v tejto súvislosti je investícia do vedy, výskumu, vývoja a vzdelania – teda oblastí, ktoé sa paradoxne považujú za druhoradé.

„To, čo nám chýba, je stabilita,“ odpovedá J. Pastorek na otázku, či by strategickejšie používanie štrukturálnych fondov dokázalo vyčleniť peniaze na pritiahnutie zahraničných vedeckých špičiek na Slovensko. Práve vytvorenie stabilnej širokej základne by dokázalo vytvoriť pre zdravé súťaživé prostredie potrebnú konkurencieschopnosť, ktorá by následne zabezpečila spätnú väzbu. Nie je potrebné priťahovať „špičky“ zo susedných krajín, keď si ich štát sám vychováva, stačí ich pritiahnuť späť na domácu pôdu alebo ich minimálne na nej udržať.

Diskutujúci upozornili tiež na negatívny jav posunu, či presunu financií od všeobecného výskumu k podnikateľskej sfére. Položili si otázku, čo podstata tohto problému leží naozaj v legislatívnom systéme. Ako o vzore sa hovorilo o francúzskom riešení obdobného problému poddimenzovania rozpočtu pre vedu, vzdelávanie a výskum a odlivu vedcov do zahraničia, predovšetkým do USA.

Napokon sa diskusia nemohla nedotknúť citlivej otázky informovanosti verejnosti o vedeckej sfére, jej výsledkoch a výskume. Ako zástupcovia prítomnej novinárskej tak aj vedeckej obce posúvali jazýček váh na oba smery: vedci nemajú záujem informovať o výdobytkoch vedy popularizačným spôsobom, novinári sú k vede ľahostajní a v dôsledku tohto všetkého je verejnosť nielen neinformovaná, ale skôr si zvykne na bulvárne spracovanie tém.

Organizátormi diskusie boli Európska komisia – DG (Generálne riaditeľstvo) pre vzdelávanie a kultúru, European Movement a portál EurActiv.sk, v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vedecké a výskumné aktivity (SOVVA) a Centrom teritoriálnych a medzinárodných štúdií (CTMŠ).