Nanotechnologický kompromis

Európska komisia práve ukončila skúmanie doteraz platnej legislatívy a jej vzťahu k nanotechnológiám. Bruselský zdroj uviedol, že smernice a nariadenia v oblastiach chemického priemyslu, nových potravín, či potravinových obalov dostatočne ošetrujú používanie nanosúčastí v spotrebiteľských produktoch a stanovujú dostatočné kritériá pre posudzovanie dopadu na ľudské zdravie. Oficiálne by mala byť táto správa zverejnená v komuniké, ktoré Komisia predstaví v priebehu jari.

Projekt ObservatoryNANO je prvým krokom k ustanoveniu stáleho Európskeho observatória nanotechnológií. Jeho cieľom je analyzovať súčasné trendy v oblasti nanotechnológií, financovať stratégie, testovať patenty a overovať informácie, ktoré publikujú výskumné inštitúcie a firmy. Komisia ho odštartovala v apríli 2008 a bude ho financovať sumou 4 mil. eur zo 7. rámcového programu (FP7).

Konzorcium ObservatoryNANO bude viesť britský Inštitút nanotechnológií (IoN). Jeho členmi budú okrem iných aj napríklad Francúzska komisia pre jadrovú energetiku (CEA), Technická univerzita Darmstadt, či Holandský národný inštitút pre verejné zdravotníctvo a životné prostredie (RIVM).

Nanotechnológie sa považujú za jednu z kľúčových technológií 21. storočia. Predpokladá sa, že toto odvetvie hospodárstva má potenciál za jednu dekádu dosiahnuť hodnotu jedného bilióna eur. Podobne ako v prípade biotechnológií, aj používanie nanotechnológií vyvoláva celý rad zdravotných, environmentálnych a etických otázok. Dôvodom je, že nanosúčasti sú dostatočne malé na to, aby dokázali preniknúť do ľudského tela cez pokožku. Výskum zatiaľ nedokázal odpovedať na otázku, ako sa veľmi malé častice správajú v pokožke a v tele človeka a teda aký dopad môžu mať na ľudský organizmus a jeho zdravie.