Nemci majú stratégiu ako sa udržať na špičke v high-tech

Zdroj: Wikimedia

„Veríme, že táto myšlienka vytvorí pracovné miesta,“ povedala na tlačovej konferencii po rokovaní vlády nemecká ministerka pre vzdelávanie a výskum Johanna Wanka. Stratégiu Hight-Tech Strategy (skratka HTS) podporila celá spolková vláda.

„Vo svetle rastúceho tlaku medzinárodnej konkurencie sa musíme postarať o to, aby sme si udržali našu vedúcu vedeckú a hospodársku pozíciu.“

„Nemecko sa musí stať svetovým šampiónom v inováciách,“ dodáva ministerka v narážke na víťazstvo Nemecka v tohtoročnom svetovom šampionáte vo futbale.  

„HTS by mala vytvoriť z kreatívnych nápadov konkrétne inovácie. Týmto spôsobom zabezpečí tvorbu pracovných miest do budúcnosti.“

Stratégia sa zameriava na šesť sektorov, v ktorých sa očakáva najvyšší rast. Nemecká vláda sem radí procesovanie veľkých dát, zabezpečenie digitálnej komunikácie, uchovávanie energií a ich preprava, lekárstvo a dopravu.

Naozaj novou oblasťou, kde stratégia predpokladá podporu výskumu, je analyzovanie zmien na pracovisku pod vplyvom digitalizácie. Cieľom je zlepšiť všeobecné pracovné podmienky i podmienky pri celoživotnom vzdelávaní.

Stratégia má uľahčiť spoluprácu medzi firmami a vedeckými inštitúciami. Na implementáciu bude dohliadať špeciálny orgán zložený zo zástupcov z vedeckého prostredia, hospodárstva a občianskej spoločnosti. Kandidátmi na vedúcu pozíciu tejto skupiny sú Reimund Neugebauer, prezident Frauhofer-Gesellschaft a Andreas Barner, šéf faramcuetickej spoločnosti Boehringer Ingelheim.

Podľa nemeckého ministerstva pre vzdelávanie a vedu Nemecko už dnes obsluhuje 12,5 % globálneho obchodu v sektore high-tech, ktorý zároveň zodpovedá za približne polovicu nemeckého exportu.