Nemci registrujú najviac patentov

 

Krátka správa

Správa Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) za rok 2006 o globálnej situácii v oblasti patentov ukazuje priemerný 4ročný ,75 percentný nárast registrovaných patentov za posledných desať rokov, a na stále väčšiu internacionalizáciu týchto aktivít (stále väčšie množstvo patentov je registrovaných subjektmi, ktoré nežijú / nemajú sídlo v krajine registrácie). Konštatuje tiež, že Zmluva o patentovej spolupráci (PCT) sa stala hlavným kanálom medzinárodnej registrácie patentov, s priemerným rastom 16,8% medzi 1990 a 2005. PCT ponúka jednotný súbor pravidiel medzinárodnej ochrany vynálezov.

Registrácia patentov je však stále vysoko koncentrovaná na piatich úradoch: patentový úrad USA, Japonska, Európsky patentový úrad a patentové úrady v Južnej Kórei a Číne tvoria 74% z celkového globálneho množstva.

V Európe sú najväčšími registrátormi patentov Nemci, po nich nasleduje Británia, Francúzsko a Taliansko. Nemci majú aj najvyššiu mieru registrácie v pomere k výdavkom na výskum a vývoj v Európe. V celosvetovom meradle existujú v tejto oblasti obrovské rozdiely, lídrom je Japonsko a Južná Kórea.

Patentové štatistiky sú stále častejšie považované za indikátory inovačnej aktivity a miery transferu technológií. V súčasnosti sú patenty v Európe poskytované cez národné úrady, alebo Európsky patentový úrad, ktorý poskytuje Európsky patent. Rada už niekoľko rokov plánuje predložiť definitívny návrh na zavedenie Patentu Spoločenstva, doteraz sa však nezhodla na tom, do koľkých oficiálnych jazykov by taký patent musel byť prekladaný. Jednotný patent platný v EÚ by znížil náklady na preklady národných patentov, napríklad pri cezhraničnom podnikaní, ochrana duševného vlastníctva by sa tak stala ľahšou a lacnejšou. Všeobecne sa predpokladá, že by z toho ťažili najmä malé a stredné podniky.