Nemecké úrady prejdú na cloud

(zdroj: Intel Free Press/Flickr)

Nemeckí IT úradníci v utorok odsúhlasili pravidlá pre používanie cloud computingu vo verejnej správe. Zástupcovia viacerých rezortov sa na pôde IT rady dohodli, že z možnosti poskytovať služby úradom vylúčia providerov mimo hraníc Spolkovej republiky.

Každý poskytovateľ cloudu pre orgány verejnej správy musí splniť kritériá, ktoré stanovuje Federálny úrad pre informačnú bezpečnosť (BSI). Pretrvávajúcu nedôveru v cloud chce svojim príkladom prelomiť vládny sektor, no regionálne obmedzenia sú náznakom nedôvery voči americkým spoločnostiam, ktoré sú zaviazané poskytovať klientske informácie spravodajským agentúram.

Pribrzdené ambície

Rozvoj cloudu ako technologického odvetvia s veľkým hospodárskym potenciálom, rovnako ako inde, brzdia obavy o bezpečnosť dát. V najnovšom prieskume Eurostatu bezpečnosť ako hlavnú príčinu neochoty prejsť na vzdialené služby uviedlo 40 % podnikov.

Podobne je to aj v Nemecku. V tesnom súlade s novými pravidlami si spracúvanie údajov v zahraničí neželá 57 % tamojších firiem. Väčšina malých a stredných podnikov, ktoré sa na cloud špecializujú túto podmienku spĺňa, uviedla hovorkyňa certifikačnej organizácie Cloud Ecosystem Veerle Türlingová. V Nemecku sídlia ich ústredia aj servery.

Napoly spokojná Komisia

Prechod na cloud computing je jednou z veľkých iniciatív Európskej komisie. Hovorkyňa EK Nathalie Vandystadtová o nových nemeckých pravidlách povedala, že Komisia podporí každý podnet členských štátov, ktorý povedie k budovaniu dôvery. Dodala však, že: „Spoločné riešenia na európskej úrovni sú nevyhnutné na predchádzanie fragmentácie trhu aj pre vytváranie pracovných miest a rastu digitálnej ekonomiky v Európe.“

Stratégia v oblasti jednotného digitálneho trhu uvádza, že podmienená lokalizácia dátových služieb vytvára bariéry, ktoré oslabujú súťaž medzi poskytovateľmi a zbytočne zvyšujú náklady. Európska komisia na jeseň spustí verejnú konzultáciu, ktorá by v roku 2016 mala viesť už ku konkrétnym návrhov pre vytváranie spoločného európskeho cloudu.