Nemecko a Francúzsko spoločne o ekonomike a daniach

de villepin, francúzsko

 

Pozadie:

V druhej polovici roku 2005 bol tradične úzky vzťah medzi Francúzskom a Nemeckom zatienený odlišnými názormi vlád oboch krajín na množstvo otázok, medzi nimi Spoločná poľnohospodárska politika a budúcnosť schémy EÚ na úľavu DPH pri službách, náročných na prácu. Po návštevách de Villepina a Bretona v Berlíne, kde sa stretli so svojimi náprotivkami v nemeckej vláde, to vyzerá tak, že obe krajiny sa opäť zblížia.

Otázky:

Vo svojej agendu stanovujúcej reči na Humboldtovej univerzite v Berlíne 18. januára hovoril de Villepin v prospech toho, aby Francúzsko a Nemecko boli uprostred toho, čo nazval „Európa projektov“. V ekonomických otázkach podporil „voľbu zachovať silnú priemyselnú bázu, kým iné krajiny sa sústreďujú výlučne na služby“. Povedal, že harmonizovaný daňový základ pre podniky je dôležitou súčasťou pre podniky priaznivého prostredia. De Villepin vyzýva „tie členské štáty, ktoré sú najviac odhodlané“ – čo sa samozrejme vzťahuje na Nemecko, Francúzsko a možno nejaké iné krajiny – aby prišli s riešeniami, týkajúcimi sa daní právnických osôb „pokiaľ možno za rakúskeho predsedníctva“.

V reči v Berlíne nasledujúci deň vyjadril minister Breton svoj „obdiv“ nemeckému úsiliu o konsolidáciu rozpočtu krajiny. Reformný program vlády Merkelovej označil za „ambiciózny a realistický“ a dodal, že „samozrejme ide správnym smerom a podporujeme ho“. Breton tiež povedal, že „tiež vo Francúzsku kladieme veľkú váhu na zdravú implementáciu rozpočtu … a na dodržanie záväzkov, ktoré sme urobili“.

Kým Breton vyjadril nádej, že Francúzsko ostane pod 3%-ným stropom na rozpočtový deficit, predpísaný Paktom stability a rastu, Nemecko s najväčšou pravdepodobnosťou limit prekročí piaty raz za sebou.

Vo francúzsko-nemeckom daňovom spore sa zdá, že Francúzsko sa vzdáva nádejí na zavedenie sadzby DPH vo výške len 5.5% na návštevy reštaurácií, ako to bolo sľúbené prezidentom Chiracom minulý rok.

Ďalšie kroky:

  • Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Jacques Chirac sa 23. januára 2006 stretnú na neformálnom stretnutí vo Versailles
  • Komisia 25. januára 2006 zverejní svoje hodnotenie lisabonských národných akčných plánov členských štátov
  • Rakúske predsedníctvo uskutoční 6.-7. februára 2006 vo Viedni neformálne stretnutie na vysokej úrovni o daniach