Nemecko a Taliansko „mrhajú ľudským kapitálom“

 

Krátka správa

Štúdia zverejnená 11. októbra think-tankom Lisabonská rada konštatuje, že sa v Európe urobilo „žalostne málo“ na rozvoj a udržanie ľudského kapitálu, potrebného garanta budúcej hospodárskej prosperity.

Štúdia varuje, že krajiny na dne „Európskeho indexu ľudského kapitálu“ budú trpieť „dlhodobou hospodárskou stagnáciou“. V stále viac globalizovanom a konkurenčnom svete závisí ekonomická budúcnosť Európy od jej schopnosti inovovať, tá zas závisí do značnej miery od kvality ľudského kapitálu.

Dokument okrem toho konštatuje, že rastie medzera medzi najlepšími a najhoršími v kvalite ľudského kapitálu, čo podkopáva snahy o približovanie životných štandardov medzi európskymi regiónmi a krajinami: „Rast a bohatstvo sú stále viac nerovnomerne rozdelené a vysoko kvalifikovaní občania zo stagnujúcich ekonomík nebudú pravdepodobne iba pozerať, ako klesá ich životný štandard v porovnaní s európskymi susedmi.“ Dá sa očakávať, že budú emigrovať „do európskych regiónov s lepšími šancami ekonomického rastu a lepšou schopnosťou ponúknuť atraktívne platy, čo vytvorí v rámci Európy fenomén úniku mozgov.“

Podľa správy sú na tom s rozvojom ľudského kapitálu najlepšie Švédsko a Dánsko, ktoré vydávajú na školy, univerzity a vzdelávanie dospelých takmer dva krát viac ako Španielsko, Írsko a Portugalsko. Konštatuje tiež, že krajiny ako Francúzsko, Belgicko, Nemecko a Taliansko mrhajú svojim dostupným ľudským kapitálom, keď z neho využívajú len asi 50% – mladí ľudia, starší pracovníci a ľudia s nižšou kvalifikáciou sú často vylúčení z politík zamestnanosti. Slovensko nebolo zaradené medzi trinásť hodnotených krajín, iné zdroje (OECD, Eurostat) ale poukazujú na problematicky nízku úroveň investícií do vzdelávania.

Lisabonská rada varuje, že ak budú pokračovať súčasné demografické a imigračné vzory, Európa stratí do roku 2030 12,4 milióna zamestnancov – 8% pracovnej sily. Až 70% z toho poklesu bude pripadať na Nemecko a Taliansko. Podľa štúdie je najzrejmejším riešením riadená imigrácia.