Nemecko je svetovým lídrom v zelených inováciách

(zdroj: FaceMePls/Flickr)

V októbri 2014 sa Európska únia zaviazala do roku 2030 znížiť emisie skleníkových o 40 % z hodnôt, ktoré dosahovali v roku 1990. Podľa najnovšieho prieskumu Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) a Európskeho patentového úradu (EPO) má únia na dosiahnutie tohto cieľa veľmi dobré predpoklady.

Od roku 1995 získava EÚ ako celok náskok pred ostatnými regiónmi. Dnes zodpovedá za asi 18 % zelených inovácií vo svete, z toho Nemecko za polovicu. Početne veľkými inovátormi sú tiež Japonsko, Južná Kórea, Spojené štáty a Čína.

Dokument, ktorý vyšiel pri príležitosti klimatickej konferencie COP 21 v Paríži, ďalej upozorňuje na dramatický rast nových ekologických technológií. V rozmedzí rokov 1995 a 2011 to znamenalo 51 tisíc patentov a nárast o ich 500 %.

Autori správy zdôraznili, že zlomovým momentom bol rok 1997, kedy krajiny podpisovali Kjótsky protokol: „Existuje množstvo indícií, že zavedenie opatrení na ochranu klímy, akými sú vyššie dane zo znečisťujúcich látok či výkupné tarify na obnoviteľné zdroje energie, zohrali v tomto vývoji v mnohých krajinách dôležitú úlohu.“

Rozvoj ochrany klímy v Európe i vo svete v mnohom závisel od rozvoja čistej energie a od zmien v stavebníctve a doprave. 80 % európskych inovácií v týchto sektoroch pochádza z Nemecka, Francúzska, Talianska, Švédska, Španielska a z Veľkej Británie.

EÚ je tiež hybnou silou svetového obchodu s inováciami šetrnými ku klíme. Je najväčším importérom týchto technológií a druhým najväčším exportérom. Zároveň je vo všetkých ostatných regiónoch hlavným zdrojom priamych zahraničných investícii do rozvoja ekologického priemyslu.