Nemecko medzi najinovatívnejšími krajinami Európy

Zdroj: TASR

Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyjadrila začiatkom apríla svoje obavy o európsky vplyv v oblasti inovácií. Hrozí nám, že kontinent zaostane za svetovou konkurenciou, povedala pri otvorení obchodného trhu v Hannoveri.

„Musíme využiť pridanú hodnotu európskeho vnútorného trhu,“ vysvetlila.

„Indikátor inovačnej spôsobilosti“ vytvorený Asociáciou nemeckých inžinierov (VDI)Inštitútom pre inováciu a technológie (iit) však naznačuje, že Nemecku sa darí veľmi dobre.

„Nemecko vedie výskum na vysokej úrovni,“ vysvetlil riaditeľ VDI Ralph Appel počas prezentácie „indikátora inovačnej spôsobilosti“. Podľa tohto indikátora sa Nemecko nachádza na štvrtom mieste spomedzi 25 európskych krajín. Pred ním sa nachádzajú tri škandinávske krajiny: Fínsko, Švédsko a Dánsko.

Z krajín strednej a východnej Európy patria medzi najinovatívnejšie krajiny Slovinsko (7. miesto), Česká republika (11. miesto), Maďarsko (14. miesto). Slovensko je na 15.tej priečke medzi 25 krajinami Európy.

Na posledných priečkach indikátora sú Grécko a Bulharsko.

Inovačná spôsobilosť namiesto inovačnej výkonnosti

Indikátor Inštitútu inovácií a technológií meria, do akej miery je krajina schopná vyvinúť a uskutočniť inovácie. Skladá sa z 42 sub-indikátorov zo štyroch rôznych oblastí (ľudský kapitál, štruktúra, komplexita a vzťahy). Na rozdiel od už existujúcich indikátorov, indikátor iit meria okrem inovačnej výkonnosti – teda počtu zaregistrovaných patentov a nových inovácií produktov – aj diverzitu dostupných poznatkov, ako aj schopnosť krajiny neustále rozširovať svoje poznatky a využívať ich pri inováciách.

„Je to ako v škole,“ hovorí Sebastian von Engelhardt, jeden z autorov štúdie. „Nemeriame len známky, ale aj inteligenciu, ktorá umožnila dosiahnuť daný výsledok.“

„Výkonnosť v škole, rovnako ako profesionálny úspech sa môžu meniť. Inteligencia je však u ľudí relatívne stabilná,“ vysvetľuje Engelhardt.

V tzv. indikátore komplexity tak nemecký výkon žiari najviac.

„Na rozdiel od ostatných krajín, Nemecko dokáže produkovať komplexné produkty. Je to vďaka jeho mnohostrannej znalostnej báze,“ hovorí Engelhardt a vyzdvihuje sektor strojárstva.

Ďalšou silnou stránkou Nemecka je vysoký počet nových absolventov doktorandských programov, ktorí majú medzi 25 a 34 rokov. Podiel doktorandov vedeckých a inžinierskych odborov je v porovnaní s ostatnými odbormi veľmi vysoký.

Práca nemá ohlupovať

Nie všetky výsledky Nemecka sú však pozitívne. Podľa Indikátora inovačnej spôsobilosti sa Nemecko umiestnilo veľmi nízko v oblasti školenia zamestnancov.

„Malé a stredné podniky robia v tomto ohľade veľmi málo. Stále je čo zlepšovať,“ hovorí Engelhardt.

Dodáva, že spoločnosti musia aktívnejšie spolupracovať s univerzitami a výskumnými inštitúciami pod hlavičkou celoživotného vzdelávania. Duálna odborná príprava, ktorou je Nemecko známe, sa musí podľa jeho názoru podporovať oveľa viac. „Práca nemá ohlupovať,“ expert Inštitútu pre inovácie a technológie Ernst Hartmann súhlasí so svojim kolegom, „v opačnom prípade je inovačná spôsobilosť ohrozená.“

Nie je jasné, ako by Nemecko alebo ostatné európske krajiny uspeli v medzinárodnom meradle. USA alebo Čína podobnú štatistiku nemajú. Podľa MIT (Massachussets Institute of Technology studies) má však Nemecký priemyselný systém pozoruhodnú a jedinečnú charakteristiku.

„V porovnaní s USA, nemecké firmy nie sú v inovačnom procese samy. Majú k dispozícii mnoho partnerov,“ vysvetľuje Hartmann. Patrí medzi ne napríklad Fraunhofer Institute a AiF Institute, technické vysoké školy, obchodné asociácie. Dokonca aj inštitúcie profesionálneho vzdelávacieho systému hrajú v „industriálnom ekosystéme“ dôležitú rolu, hovorí Hartmann.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.