Nobelovu cenu získal držiteľ grantu ERC

Švédska kráľovská akadémia vied udelila obom vedcom prestížnu cenu za objav nových metód, ako manipulovať s najmenšími časticami hmoty a svetla a pozorovať ich správanie. Predtým to bolo možné len v rovniciach a experimentoch.

„Laureáti otvorili dvere novej ére experimentovania v kvantovej fyzike tým, že demonštrovali priame pozorovanie jednotlivých kvantových častíc a to bez toho, aby ich zničili,“ vyhlásila Švédska kráľovská akadémia vied.

„Je možné, že v tomto storočí zmení naše každodenné životy kvantový počítač podobným radikálnym spôsobom, ako klasický počítač v minulom storočí,“ dodáva akadémia.

Kvantová fyzika skúma správanie základných stavebných blokov vesmír na škále menšej ako sú atómy. Drobné častice je možné popisovať len prostredníctvom pokročilej matematiky.

„Srdečne gratulujem Sergeovi Harochemu a Davidovi Winelandovi za ich zaslúženú Nobelovu cenu. Obzvlášť hrdá som na to, že je profesor Haroche držiteľom grantu pre pokročilých výskumníkov, ktorý mu v roku 2009 udelila Európska rada pre výskum,“ vyhlásila eurokomisárka pre pre výskum, inovácie a vedu Maire Geoghegan-Quinnová.

„ERC podporuje najlepších vedcov v realizovaní priekopníckeho výskumu naprieč Európou. Od spustenia v roku 2007 dosiahla skutočné výsledky. To je aj dôvod, prečo Komisia navrhla významné navýšenie rozpočtu pre ERC v budúcom programe pre inovácie a výskum Horizont 2020,“ dodala eurokomisárka.

Rozpočet ERC na roky 2007 až 2013 dosahuje sumu 7,5 mld. eur a je financovaný zo siedmeho rámcového programu. V budúcom programovom období navrhuje Komisia jeho navýšenie v rámci programu Horizont 2020 na 13 mld. eur.

Haroche sa okrem tohto grantu zúčastnil a sám koordinoval niekoľko ďalších projektov, financovaných Európskou úniou.

Nobelovu cenu udeľuje Švédska kráľovská akadémia vied od roku 1901. Slávnostné udeľovanie ceny sa bude konať na výročie úmrtia Alfreda Nobela 10. decembra.