Noc výskumníkov presvedčí, že veda je budúcnosťou Slovenska

(zdroj: tonynetone/Flickr)

Potenciál vedy v Banskej Bystrici a nové trendy z celého sveta odhalí už deviate vydanie Európskej noci výskumníkov na Slovensku. Pohľad do budúcnosti vedeckých odborov budú o týždeň pútavou formou prezentovať špičkoví domáci výskumníci.

Rastúci záujem vystavovateľov a verejnosti sa v obchodnom dome Europa Shopping Centre prejaví prítomnosťou 26 expozícií. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici bude prezentovať svoj výskum od histórie až po najmodernejší vývoj v oblasti fyziky a chémie.

Návštevníci si vyskúšajú simultánne tlmočenie, uniformy z druhej svetovej vojny, tréningové metódy vrcholových športovcov či množstvo pokusov.

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB predvedie praktickú simuláciu a modelovanie krízových situácií na extravýkonných počítačoch. Slovenská akadémia vied bude mať zastúpenie v podobe Archeologického ústavu a Ústavu informatiky SAV.

Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) prinesie informácie o modernom elektronickom testovacom prostredí pre školy. Záujemcovia si okrem tradičných testov pre deviatakov a maturantov budú môcť skúsiť aj moderné testové úlohy z iných predmetov a gramotností.

Podobne ako po minulé roky sa do programu Noci výskumníkov zapojí aj neďaleká Hvezdáreň na Vartovke.

Roboti a efektívnejšia doprava v Žiline

Žilinský program bude do veľkej miery venovaný robotom. Na stánkoch Noci výskumníkov sa predstaví výukový projekt Yrobot z Katedry technickej kybernetiky na Žilinskej univerzite v Žiline. Jeho tvorcovia hovoria, že robot na kolesách má byť spôsobom, ako si základy programovania osvoja stredoškolskí študenti.

Na ešte mladších potenciálnych bádateľov zacieli prezentácia robotickej súťaže FIRST LEGO League. Zápolenie inteligentných robotov pre deti do 16 rokov v minulej sezóne vynieslo tímu z Košíc účasť na celosvetovom finále v americkom St. Louis.

Žilinská univerzita predstaví v Aupark Shopping Parku pokrok v oblasti riadenia dopravy a v automatizácii. To všetko si vyžaduje špičkovú techniku, ktorú návštevníkom sprístupní viac ako dvadsiatka stánkov. Predvedie sa tiež prototyp elektrickej motokáry, ktorá vznikla na výskum alternatív konvenčného pohodu.

Podrobnejší program, vrátane prednášok, nájdete na tomto odkaze.

Noc výskumníkov vo východoslovenských mestách zmapoval náš partnerský portál Science.sk.