Nová bulharská eurokomisárka dostala digitálnu agendu

Bulharská nominantka na post eurokomisárky, Marija Gabrielová (FOTO: EurActiv.com)

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes v Štrasburgu, kde prebieha plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu, oznámil svoj zámer prideliť portfólio digitálnej ekonomiky a spoločnosti bulharskej nominantke na eurokomisárku, Mariji Gabrielovej.

Juncker sa s Gabrielovou, kandidátkou novej bulharskej vlády za náhradníčku bývalej členky EK Kristaliny Georgievovej, stretol v Štrasburgu. Na základe ich dnešného rozhovoru šéf exekutívy EÚ potvrdil, že Gabrielová spĺňa potrebné podmienky ukotvené v Zmluve o Európskej únii, čo jej umožňuje kandidovať na post komisárky.

Následne jej odovzdal poverovací list, v ktorom sú uvedené jej hlavné úlohy a povinnosti vo zverenej funkcii.

Digitálna budúcnosť podľa EK

Juncker zároveň oznámil zámer zveriť Gabrielovej portfólio pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť. Nová eurokomisárka bude tak zodpovedná za vykonávanie stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú EK schválila v máji 2015.

Do jej agendy patrí budovanie základov digitálnej budúcnosti Európy zahŕňajúcej celokontinentálne telekomunikačné siete, cezhraničné digitálne služby a podpora inovatívnych start-upov.

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť sa bude podieľať na projektoch, ktoré riadi a koordinuje podpredseda EK zodpovedný za digitálny jednotný trh Andrus Ansip a podpredseda EK zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen.

Posledné formality

Novú komisárku ešte musí vymenovať Rada EÚ na základe vzájomnej dohody s predsedom EK a po porade s Európskym parlamentom. Po súhlase oboch inštitúcií sa Gabrielová stane dezignovanou komisárkou a získa právo obrátiť sa na príslušné útvary eurokomisie, aby jej pomohli pripraviť sa na výmenu názorov s Európskym parlamentom, tzv. híring.

Až do svojho vymenovania Radou EÚ sa nebude zúčastňovať na zasadnutiach kolégia komisárov.