Nová expertná skupina pre konkurencieschopnosť

 

Krátka správa:

Skupina na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť, energiu a životné prostredie nasleduje po komuniké Komisie z októbra 2005 o priemyselnej politike. Skupina expertov pozostáva zo štyroch komisárov, štyroch členov Európskeho parlamentu, štyroch zástupcov Rady a 18 zástupcov občianskej spoločnosti (priemysel, MVO-čky, odbory, spotrebiteľské skupiny a národné regulačné úrady – 1 žena a 17 mužov).

Mandár skupiny na preskúmať integráciu úsilia EÚ o konkurencieschopnosť (lisabonská agenda pre rast a pracovné príležitosti) s cieľmi dlhodobej udržateľnosti stratégie trvalo udržateľného rozvoja z Göteborgu. Poskytne názory na otázky ako zelená kniha o energii, prehodnotenie schémy EÚ na obchodovanie s emisiami, implementáciu tematických environmentálnych stratégií a progres k eko-inováciám.

Okrem komisárov Verheugena, Kroesovej, Dimasa a Piebalgsa sú v skupine aj niektoré ďalšie dobre známe mená ako rakúsky minister hospodárstva Bartenstein, nemecký minister hospodárstva Glos, štátny tajomník Veľkej Británie Alan Johnson a fínsky minister obchodu Mauri Pekkarinen. Priemysel zastupuje predseda UNICE Seilliére, okrem neho predseda Lafarge Collomb a predsedníčka spoločnosti Areva Anne Lauvergeonová. Environmentálne skupiny zastupujú Zelení (Mikael Karlsson) a WWF (James Leape) a tiež predseda Svetovej podnikateľskej rady pre trvalo udržateľný rozvoj Stigson. Za odbory bude hovoriť John Monks a Gert Zijlová za holandský Úrad pre konkurenciu a spotrebiteľov.

Minulý týždeň však Zelení v Parlamente kritizovali „nevyvážené“ zostavenie skupiny (pozri EurActiv, 15. 2. 2006). Získali podporu predsedov iných skupín a Konferencia predsedov v EP odmietla nominovať štyroch poslancov EP do skupiny na vysokej úrovni.