Nová internetová služba má zefektívniť GPS

zdroj wikimedia commons

Antonio Tajani, podpredseda Európskej komisie, ktorý je zodpovedný za priemysel a podnikanie, včera (26.7.) oficiálne zahájil používanie dátovej služby EDAS (European Data Access Service). Služba je súčasťou programu EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service).

Podľa Komisie sa má vďaka tejto službe stať satelitná navigácia spoľahlivejšia a efektívnejšia v rôznych komerčne využívaných aplikáciách.  

Dopad to bude mať na sektory, ako sú riadenie vozového parku, navigácia na vodných vnútrozemských cestách, preprava nebezpečného tovaru, alebo automatický výber mýta. Prístup k GPS bude tiež umožnený cez ručné elektronické zariadenia, ktoré využívajú bezdrátový prístup na internet.

„Tretia služba EGNOS opäť potvrdzuje záväzok Komisie dodávať podnikateľom a občanom lepšie služby. Náš každodenný osobný a pracovný život je vo veľkej miere závislý na technológiách satelitnej navigácie,“ povedal Tajani.

Program EGNOS zvyšuje presnosť GPS tým, že odstraňuje chyby, ktoré spôsobujú atmosferické ruchy. Niekoľkonásobne tak zvyšuje presnosť GPS.

Služba EDAS zabezpečuje, že užívatelia môžu dostať informáciu z EGNOS aj v prípade, že signál zo satelitu nie je dostupný – napríklad z dôvodu terénnych prekážok.

EDAS poskytuje rovnaké informácie ako EGNOS, ale okrem toho aj extra dáta, ktoré umožňujú vytvorenie nových a inovatívnych produktov a služieb.

„So službou EDAS, máme spoľahlivý výkon, ktorý podporí vznik nových a inovatívnych produktov a tak nám pomôže prekonať súčasnú ekonomickú krízu,“ vysvetľuje podpredseda Komisie.