Nová vláda by mala urýchlene vymenovať „digitálneho šampióna“

Medzi ciele digitálnej agendy EÚ patrí napríklad dosiahnuť mieru 75 % pravidelných a 85 % príležitostných užívateľov internetu do roku 2015.

„V blízkej budúcnosti bude až 90 % pracovných miest vyžadovať určitý stupeň digitálnej gramotnosti,“ tvrdí na svojom blogu komisárka Neelie Kroesová, ktorá je zodpovedná za digitálnu agendu.

Komisia chce, aby na jej ambiciózne ciele v digitálnej agende dohliadal „digitálny šampión“. Predseda Komisie José Manuel Barosso zaslal vo februári list členským štátom, v ktorom vyzýva na vymenovanie „digitálneho šampióna“. Bývalá premiérka Iveta Radičová to už nestihla.

Mimovládna organizácia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) vyzýva listom premiéra Roberta Fica, aby „digitálneho šampióna“ urýchlene vymenoval, keďže už 11. júna sa má v Bruseli konať prvý pracovný míting týchto „šampiónov“.

PPP navrhuje na tento post napríklad splnomocnenca vlády pre informačnú spoločnosť alebo štátneho tajomníka ministerstva financií.

Podľa Kroesovej by malo ísť o dynamického a energetického človeka, ktorý by bol zodpovedný za to, aby bol postupne každý občan pripojený na internet a mohol si tak zdokonalovať svoje internetové zručnosti. „Nezávislo by spolupracoval so vzdelávacími inštitúciami, priemyslom a aktivistami,“ vysvetľuje.

„Ide o model, ktorý dobre fungoval vo Veľkej Británii, ale zároveň je to model, ktorý môže byť flexibilne prispôsobený na rôzne situácie v každom členskom štáte,“ píše Kroesová.

Na novú vládu čaká taktiež prijatie akčného plánu v rámci digitálnej agendy stratégie Európa 2020.