Nové európske partnerstvá majú úrychliť inovácie

zdroj: Európska komisia

Partnerstvá majú zlepšiť zlaďovanie inovácií vo verejnom a súkromnom sektore a celkovo tak urýchliť zavádzanie inovácií. Komisia očakáva, že prvé výsledky by sa mali prejaviť za 1 – 3 roky.

„Ak chceme Európu dostať opäť na cestu smerom k rastu a zamestnanosti a vyriešiť dôležité problémy, akými sú aj prístup k surovinám, udržateľné poľnohospodárstvo, či naša starnúca spoločnosť, musíme inovovať,“ vyhlásil predseda Európskej komisie José Manuel Barroso.

„Európske partnerstvá v oblasti inovácie prelomia bariéry, odstránia prekážky a pomôžu nám zacieliť sa na výsledky dôležité pre občanov a podniky," dodal Barroso.

Tento krok prišiel krátko pred zasadnutím Európskej rady, od ktorého sa očakáva potvrdenie ústrednej úlohy výskumu a inovácií pri oživovaní európskeho hospodárstva.

Surovinový potenciál Európy

„Musíme spojiť sily, aby sme mohli čerpať obrovský vlastný potenciál surovín v Európe,“ hovorí Antonio Tajani, podpredseda Európskej komisie, zodpovedný za priemysel a podnikanie.

Odhaduje sa, že hodnota nevyužitých minerálnych zdrojov v Európe predstavuje približne 100 mld. eur. Partnerstvá sa majú zamerať na podporu výskumu, ťažbu a spracovanie surovín. Nové technológie by mali umožniť ťažbu vo väčších hĺbkach a odľahlejších končinách, tvrdí Komisia.

„Takáto inovácia je rozhodujúca pre konkurencieschopnosť Európy, jej udržateľný rast a nové pracovné príležitosti,“ tvrdí Tajani.

Potravinová bezpečnosť je novou výzvou

Podľa odhadov Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) narastie do roku 2050 dopyt po potravinách o 70 %. Na druhej strane však nastáva spomalenie rastu produktivity v poľnohospodárstve.

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloș si myslí, že v poľnohospodárstve už nepôjde len o to, ako vyrábať viac, ale aj o to, ako vyrábať lepšie.  „Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné plnou mierou čerpať z výskumu a inovácií, založených na dopyte a rovnako je potrebné zabezpečiť šírenie najlepších postupov,“ vyhlásil komisár.

Cieľom partnerstva v oblasti poľnohospodárstva je podľa Komisie zrýchliť prenos najnovších technológií do poľnohospodárskej praxe.

Počet starších občanov prudko rastie

Komisia odhaduje, že počet Európanov, starších ako 65 rokov, sa v nasledujúcich 50 rokoch zdvojnásobí.

Partnerstvo pre aktívne a zdravé starnutie je pilotným projektom, prebiehajúcim od februára 2011. Komisia navrhla tento týždeň špecifické opatrenia, adresované všetkým aktérom. Patrí medzi ne: vyzvať zainteresované strany k účasti, vytvoriť trh inovačných myšlienok a nápadov, či vyriešiť problémy v oblasti regulácie a normalizácie.

Komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli zdôraznil: „Aktívne a zdravé starnutie má pre našich občanov a životaschopnosť našich systémov zdravotnej a inej starostlivosti zásadný význam. Našim cieľom je dosiahnuť hmatateľné výsledky v nasledujúcich dvoch rokoch.“

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.