Nové technológie pre domácu liečbu ušetria peniaze

"Zostať doma je vždy lacnejšie, ako byť v nemocnici alebo v zariadení so špeciálnou starostlivosťou", tvrdí Kohl. Používanie lacnejších substitučných liekov a dohliadanie na to, aby pacienti užívali lieky podľa predpisu by malo byť tiež súčasťou riešenia.

Kohl spoluzakladal lobistickú skupinu Costeff, ktoré presviedča rozhodovateľov, aby sa znižovali náklady na zdravotnú starostlivosť tým, že sa budú využívať technológie na domácu zdravotnú starostlivosť a prejde sa na cenovo prijateľnejšie lieky. Skupina bola založená ako konzorcium niekoľkých hráčov z prostredia farmaceutického biznisu v paralelnom obchode, generikách, nových inovatívnych biofarmaceutických produktov (biosimilar) a sektoru domácej starostlivosti.

Keďže verejné rozpočty sú aj pod vplyvom krízy pod veľkým tlakom, téma šetrenia na všetkých typoch výdavkov je veľmi aktuálna. Aj najväčšie ekonomiky Únie – Francúzsko a Nemecko – bojujú s nadmernými deficitmi.

Eurokomsiárka pre oblasť zdravia Androulla Vassiliou vyzvala členské štáty, aby obmedzili škrty vo výdavkoch na zdravie, rovnaké výzvy však smerujú k rezortom vzdelávania alebo pokiaľ ide o výskum a inovácie. Podľa Vassiliou budú zdravotnícke systémy budú čoskoro aj pod zreteľnejším tlakom kvôli starnúcej európskej populácii a žiada preto investície do e-health.

Tieto nálady v Únii nahrávajú tomu, čo navrhuje Costeff, ktorý sa snaží zviesť diskusiu na to, ako dostať za verejné peniaze čo najlepšiu hodnotu bez toho, aby to išlo na úkor  starostlivosti pre pacientov.

„Musíme zabezpečiť to, aby mohli byť starší ľudia mohli liečení doma a tak zredukovať čas strávený v nemocniciach. Musíme tiež používať inovácie, aby sme zase zatisli, že lieky sú užívané správne. Len odomknutím inovačného potenciálu vo všetkých oblastiach zdravotnej starostlivosti budeme schopní garantovať udržateľnosť zdravotných systémov v Európe. Samozrejme, akékoľvek nové služby a nové produkty budú musia prispieť k bezpečnosti pacientov“, tvrdí Kohl.

Costeff sa snaží o to, aby sa väčšia pozornosť venovala inováciám v sektore AAL (Ambient Assisted Living  – života s asistenciou). „Technológie v oblasti telemedicíny pomôžu ľuďom k tomu, aby mohli byť liečení a monitorovaní vo svojich domovoch.  To znamená, že budú musieť zriedkavejšie navštevovať nemocnice a pomôže im to zostať dlhšie zdravými,“ domnieva sa.  

To, aby užívali pacienti správne lieky v správny čas sa dá tiež zabezpečiť prostredníctvom technológie s automatickými pripomienkami a baleniami liekov, ktoré sú „priateľskejšie“ k pacientovi. „Najlepšie lieky stoja za tie peniaze len vtedy, ak sú užívané správne, tak ako boli lekárom predpísané.“


Rozhovor s Edwinom Kohlom v naglickom jazkyu nájdete na tejto linke