Novinárska súťaž „1989 – 2009: Európa v dialógu“

Novinári tlačových a online médií vo veku 18 – 35 rokov môžu nominovať svoje články do novinárskej súťaže „1989 – 2009: Európa v dialógu“. Podmienkou je, aby sa tematicky zameriavali na prekonávanie rozdielov medzi západnými a postsocialistickými krajinami Európy. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci obyvatelia krajín EÚ, Ruska a krajín východnej Európy, ktoré nie sú členmi EÚ.

Konečný termín na podávanie prihlášok je 20. august 2009. Do súťaže sa nominujú články, ktoré vyšli v printovom alebo elektronickom médiu v období po auguste 2008. Súťažné články je nutné poslať v anglickom alebo nemeckom jazyku.

Autori troch výherných príspevkov získajú finančné ceny vo výške 2.500, 1.500 a 1.000 eur. Najlepšie texty budú súčasťou zbierky, ktorá vyjde vo februári 2010.

Novinársku súťaž „1989 – 2009: Európa v dialógu“ vyhlasuje pri príležitosti 20. výročia pokojných protikomunistických revolúcií v krajinách strednej a východnej Európy nemecké združenie MitOst. Viac informácií, ako i formulár prihlášky je možné nájsť na stránke MitOst.