Operačný program Výskum a inovácie má priniesť pracovné miesta

Ministri Juraj Draxler a Pavol Pavlis (zdroj: TASR)

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) predstavili včera na tlačovej konferencii v Bratislave zástupcovia rezortu školstva, hospodárstva a Európskej komisie

„Pri príprave tohto programu sme intenzívne spolupracovali s podnikateľskou sférou. Považovali sme to za pozitívny fakt pri jeho príprave. Je totiž dôležité, aby sme prepojili akademické prostredie s podnikateľskou sférou,“ uviedol minister školstva Juraj Draxler.

Dokument, ktorý spoločne vypracovali obe ministerstvá, má za cieľ vytvorenie priaznivého prostredia pre výskum, vývoj a inovácie.

„Je spracovaný tak, aby každý podnikateľský subjekt s dobrým projektom mohol získať podporu v akejkoľvek fáze svojej podnikateľskej činnosti,“ povedal v novembri minister hospodárstva Pavol Pavlis po tom, ako program schválila Európska komisia.

Časť finančných prostriedkov podporí konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, čo by mohlo rezultovať do tvorby 4 tisíc nových pracovných pozícií.

Lokalizácia nových investícií zatiaľ nie je známa. Väčšina výskumných a vedeckých inštitúcií však sídli v Bratislavskom kraji. Minister hospodárstva zdôraznil, že jeho rezort presadil, aby sa o peniaze z únie mohli uchádzať aj veľké spoločnosti.

Zástupca Komisie Christopher Todd vraví, že prvoradý bude aplikovaný výskum, ktorého výsledkom bude reálne obchodovateľný tovar.

Juraj Draxler zároveň sľúbil, že vyhlasovanie výziev bude efektívnejšie a miera byrokracie nižšia.

Inovácie spomaľujú

Európsky štatistický úrad Eurostat včera vydal správu, podľa ktorej sa podniky s 10 a viac zamestnancami venujú inováciám čoraz menej.

Štúdia Eurostatu odhalila, že medzi rokmi 2006 a 2012 sa inovačná činnosť v EÚ prepadla z 51,5 % na 48,9 %. Pokles zaznamenala s výnimkou Veľkej Británie, Lotyšska či Malty prevažná väčšina členských štátov.

Slovensko je na tom v tejto oblasti horšie ako Česká republika, ale aj ako nečlenské krajiny Srbsko a Turecko. S 34 % sa v EÚ radí do druhej polovice tabuľky, kde sa nachádzajú aj naši južní a severní susedia.

V Nemecku a Luxembursku je naopak podiel inovatívnych firiem zhodne cez 66 %.

EurActiv.sk/TASR