Ochrana detí na internete má byť podobná ako pri televízii

Zdroj: Web (Comparitech.com)

Deti a mladiství sú vystavení nenávistnému a násilnému obsahu v televízii aj na internete. Vzhľadom na to, že až 60 percent detí vo veku od 9 do 15 rokov sa na internet dostáva každý deň, otázka to otázku regulácie obsahu, ktorá je bežná pre televíziu.

Online platformy, ktoré ponúkajú videá a streamujú filmy by mali podľa Výboru EP pre kultúru v súvislosti s ochranou detí a mladistvých podliehať rovnakým pravidlám, pod akými dnes vysielajú televízie.

Poskytovatelia obsahu sa však majú o správnu implementáciu postarať sami.

Potenciálne škodlivý obsah

Výbor EP pre kultúru navrhuje sprísnenie ochrany detí, ako ju dnes upravuje legislatíva EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách, ako aj reklame a propagácii európskych audiovizuálnych diel.

Základom navrhovaných zmien je, aby mladiství získavali pri používaní digitálnych médií v prvom rade pozitívne skúsenosti. Riziká, spojené s vystavovaním detí potenciálne škodlivému obsahu, sú už dnes výzvou nielen pre zákonodarcov a rodičov, ale aj pre poskytovateľov služieb, či mediálnych spoločností.

Platformy na zdieľanie videí budú musieť podľa navrhovaných zmien zaviesť používateľsky zrozumiteľný mechanizmus, vďaka ktorému bude možné označiť nenávistný obsah alebo obsah podnecujúci k násiliu, či terorizmu. Poskytovatelia online služieb by mali podnety od používateľov následne aktívne vyhodnocovať.

Online reklama a umiestňovanie produktov

„Médiá vo všetkých formách vrátane televízie, počítačov a inteligentných telefónov môžu mať významný vplyv na to, ako deti cítia, premýšľajú, ako sa učia a správajú,“ konštatuje aj správa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Nakoľko je internetová reklama a umiestňovanie produktov ich významným elementom, Európsky parlament bude riešiť aj ich podobu.

Poslanci EP navrhujú, aby z detských televíznych programov a platforiem, zdieľajúcich videá, zmizla v prvom rade reklama a umiestňovanie tabakových a alkoholických produktov.

Upravovať by sa mal v tejto súvislosti aj digitálny marketing potravinárskych produktov. „Umožňovanie inzerentom a potravinárskemu priemyslu predávať produkty s vysokým obsahom soli, tukov a cukrov deťom, prostredníctvom digitálnych platforiem s nedostatočnou reguláciou, môže mať obrovské zdravotné a ekonomické dôsledky,” upozorňuje aj WHO.

https://euractiv.sk/nazory/veda-a-inovacie/digitalna-reforma-moze-byt-pre-eu-novym-uhlim-ocelou/

Smernica Výboru EP sa zaoberá aj ďalšími témami, vrátane navrhovanej kvóty pre európske diela v katalógoch videí na vyžiadanie. Európska komisia navrhuje kvótu 20 percent, Výbor EP pre kultúru hovorí o 30 percentnej kvóte.

O konečnej podobe smernice rozhodne Európsky parlament na svojej nasledujúcej schôdzi v polovici mája.