Ochrana klímy aj bezpečnosť. Komisia navrhla novú politiku pre Arktídu

Brusel 27. apríla (TASR) – Európska komisia a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová dnes predstavili novú integrovanú politiku pre oblasť Arktídy.

Komisia a šéfka európskej diplomacie prijali návrh politiky, ktorá bude usmerňovať činnosť Európskej únie v arktickej oblasti. EÚ v tomto regióne plánuje posilniť svoje súčasné pôsobenie a nasadenie, a to prostredníctvom balíka 39 opatrení zameraných na zmenu klímy, ochranu životného prostredia, udržateľný rozvoj a medzinárodnú spoluprácu. V rámci týchto prioritných oblastí bude osobitná pozornosť venovaná výskumu, vede a inováciám.

Mogheriniová uviedla, že bezpečná, udržateľná a prosperujúca Arktída bude užitočná nielen pre štyri milióny ľudí, ktorí tam žijú, ale aj pre EÚ a celý svet.

„Je to región s obrovským environmentálnym, sociálnym a hospodárskym významom pre nás všetkých. Opatrenia, ktoré sme dnes prijali, zdôrazňujú náš záväzok voči tomuto regiónu, jeho štátom a ich obyvateľom, ako aj našu povinnosť zabezpečiť, aby bol tento región aj naďalej príkladom konštruktívnej medzinárodnej spolupráce,“ uviedla Mogheriniová. Dodala, že Arktída má kľúčový význam, aj pokiaľ ide o regionálnu a globálnu bezpečnosť, a je strategickou súčasťou zahraničnej politiky EÚ.

Eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella upozornil, že EÚ má vplyv na Arktídu a Arktída má vplyv na Európanov.

„Globálne meteorologické podmienky, oceány, ekosystémy i miestna biodiverzita – všetky tieto aspekty Arktída ovplyvňuje. Ďalší ľudský rozvoj je síce nevyhnutný, no je len na nás, aby k nemu dochádzalo udržateľným spôsobom. Musíme pritom plne rešpektovať spôsob života tých, ktorí žijú v tomto regióne, a chrániť ten najcennejší zdroj: životné prostredie,“ uviedol Vella.

Komisia zdôraznila, že EÚ bude v rámci novej politiky pre Arktídu zohľadňovať už existujúce právne predpisy, vrátane záväzku znížiť emisie skleníkových plynov, ako aj súčasné a budúce aktivity a projekty únie. Nový prístup vychádza z politík členských štátov EÚ pre arktickú oblasť a zároveň ich dopĺňa.

Navrhované nové opatrenia budú prerokované v Rade EÚ a Európskom parlamente, ktoré v roku 2014 požiadali EK, aby vytvorila ucelenejší rámec týkajúci sa opatrení a programov financovania EÚ v oblasti Arktídy. Nová integrovaná politika EÚ pre arktickú oblasť vychádza z tejto požiadavky a má posilniť postavenie EÚ v arktickej oblasti.

Súčasťou Arktídy je centrálna časť Severného ľadového oceánu, regionálne moria (Barentsovo, Karské a Čukotské more) a rovnako tak územia Kanady, Dánska, Fínska, Islandu, Nórska, Ruska, Švédska a Spojených štátov. Tri členské štáty EÚ sú zároveň aj arktickými štátmi, pričom Island a Nórsko sú členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru.