Od členstva v Európskej vesmírnej agentúre nás delí len krok

zdroj: flickr, autor: NASA Goddard Photo and Video

Dnes má Európska vesmírna agentúra (ESA) 19 členov. Slovensko rokuje s ESA už od roku 2004. V apríli 2010 podpísalo dohodu o spolupráci. Od novembra 2011 sa zúčastňuje zasadnutí Rady ESA ako pozorovateľ.

Slovenskí vedci majú dnes možnosť školiť sa v programoch vesmírnej agentúry a vymieňať si niektoré informácie. Aby sa mohlo stať Slovensko plným členom, musí vláda SR schváliť zaplatenie členského poplatku. Ten sa vypočítava na základe počtu členov ESA a výšky ich HDP. V prípade Slovenska by to mohlo byť 2-3 mil. eur ročne. Taktiež je potrebné uhradiť jednorázový vstupný poplatok vo výške 1 mil. eur.

Slovenský vesmírny výskum má svoju tradíciu. Vladimír Remek, ktorý mal slovenského otca, letel ako prvý československý kozmonaut do vesmíru v roku 1978 na sovietskej kozmickej lodi Sojuz 28.  Prvým slovenským kozmonautom bol Ivan Bella, ktorý absolvoval svoj vesmírny let na lodi Sojuz TM-29 v roku 1999.

Slovenské výskumné inštitúcie sa zapojili v posledných rokoch do viacerých projektov ESA. „Riešime projekt výskumu nových ľahkých titánových intermetalických zliatin, ktoré sú určené pre prácu pri vysokých teplotách. Experimenty sa realizujú v podmienkach mikrogravitácie v priebehu parabolického letu rakety MAXUS a hypergravitácie v centrifúge ESA,“ opisuje jeden z projektov Juraj Lapin z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Medzi slovenské aktivity, ktoré preukázateľne prispievajú k napĺňaniu európskej vesmírnej politiky, patria napríklad satelitná kontrola dotácií poľnohospodárom z fondov Európskej únie, zisťovanie stavu lesov, monitorovanie krajiny a jej zmien, či určovanie presnej polohy v geodézii.

Ak chcú držať slovenské výskumné inštitúcie krok so špičkou, podmienkou je členstvo v ESA. „Budúcnosť kozmických výskumov na Slovensku je nemysliteľná bez širšej medzinárodnej spolupráce. V tom je budúca účasť v projektoch ESA prvoradá,“ hovorí Karel Kudel z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.

Podľa Slovenskej akadémie vied, by členstvo v ESA znamenalo pre Slovensko významné ekonomické benefity. Svetový objem trhu je 90 mld. eur s rastom 7 % ročne. Podiel európskych spoločností predstavuje 40 % komerčných trhov s výrobou a vysielaní satelitov do vesmíru a poskytovaním satelitných služieb.

Pozície:

„Členstvo v ESA predstavuje jedinečnú možnosť podieľať sa na špičkovom výskume a mať prístup k najmodernejším technológiám. Vstup do ESA by sa mal stať súčasťou národnej inovačnej politiky našej vlády, pretože zapájanie sa do projektov s ESA má jednoznačne katalyzačný účinok na rozvoj inovácií formou vývoja unikátnych technológií a materiálov, ktoré sú priamo využiteľné na výrobu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou firmami na Slovensk,“ hovorí Juraj Lapin z  Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Miroslav Uríček zo spoločnosti Siemens: „Už od roku 2005 má úzka skupina špecialistov zo Slovenska možnosť participovať na projektoch z oblasti kozmickej techniky, či už priamo pre ESA alebo ostatné európske kozmické technologické skupiny. Teda, európsky vesmírny priemysel už dnes slovenských odborníkov registruje ako relevantného, a v mnohých prípadoch ako rovnocenného partnera, čo možno považovať za dobré východisko do budúcnosti.“