OECD: Obrovské čínske výdavky a výskum a vývoj

Krátka správa

Od roku 1995 dokázala Čína viac ako zdvojnásobiť výdavky na výskum a vývoj (v pomere k HDP) – z 0,6% na 1,3% HDP. V rokoch 1995 – 2004 narástol o 77% aj počet vedeckých a výskumných pracovníkov, najmä vďaka nárastu platov, kvôli ktorému ostalo mnoho talentovaných vedcov a výskumníkov vo svojej vlasti.

V súčasnosti má čínska ekonomika asi 10% rast ročne, intenzita výskumu a vývoja rastie ešte rýchlejšie. Čína sa tak dokázala stať druhým najväčším investorom do výskumu a vývoja, po Spojených štátoch. „Rýchly rast Číny, a to ako pokiaľ ide o vynaložené peniaze, tak v množstve zamestnaných výskumníkov, je ohromujúci“, tvrdí Dirk Pilat, šéf oddelenia OECD pre vedeckú a technologickú politiku. Ostatným krajinám OECD odkázal, aby zefektívnili svoje systémy výskumu a vývoja, pretože len tak budú schopné držať krok. Slovensko patrí medzi členov OECD s najnižšími výdavkami ako na vzdelávanie, tak aj na výskum a vývoj.

V absolútnych číslach vydá Čína v roku 2006 na výskum a vývoj asi 102 miliárd eur, čo je o niečo viac ako 97 miliárd eur Japonska. Spojené štáty, ktoré budú aj toho roku najväčším investorom do tejto oblasti, použijú 248 miliárd eur, v EÚ-15 sa očakáva celková suma okolo 173 miliárd eur. V EÚ-25 boli v roku 2004 výdavky na výskum a vývoj 1,9% HDP, čiže asi 195 miliárd eur.

Čínsky viceminister pre vedu a technológiu Wu Zhongze v prejave pri otvorení Európsko-čínskeho roka vedy a technológie povedal, že čínsky Národný strednodobý a dlhodobý plán rozvoja vedy a techniky (2006-2020) urobí „prioritu z technologického rozvoja v energetike, ochrane vodných zdrojov a životného prostredia, a je rozhodnutý vyriešiť problémové miesta v čínskom sociálno-ekonomickom vývoji“.