Onkologický výskum: Zlá správa, ktorá pomáha

Zdroj: Wikimedia Commons, autor: Doxepine

Slovenský výskumný projekt je postavený na špecifickom markeri, ktorý ešte v 90. rokoch objavili vedci z Virologického ústavu SAV. Ide o enzým s názvom karbonická anhydráza 9. Jeho najzaujímavejšou vlastnosťou je, že sa objavuje v bunkách ľudského tela iba v prostredí, kde je málo kyslíka (je hypoxické). To za normálnych okolností nenastáva.

Enzým je možné detekovať ak v tele prebieha proces vytvárania agresívnych tumorov, ktoré rastú tak rýchlo, že si nedokážu vytvoriť okolo seba funkčný cievny systém a tumory sa začínajú vnútri dusiť. V tomto procese rakovinové bunky vytvárajú na to, aby prežili, štruktúru tohto špecifického enzýmu. „Ak sú klinickí pracovníci schopní v tele tento enzým identifikovať, tak je to veľmi zle“, vysvetľuje Peter Kilián z firmy BioScience.

Marker je cenný aj preto, že sa vyskytuje vo viacerých typoch nádorového tkaniva. „To znamená, že nám nevie povedať, aký typ rakoviny prebieha v tele človeka, ale vieme hneď povedať, že trpí nejakou formou agresívnej rakoviny. Je úžasný v tom, že to vie zachytiť v pomerne skorom štádiu,“ dodáva šéf BioScience. 

Diagnostika

Projekt si dal za cieľ vyvinúť diagnostickú platformu ktorá spočívala na princípe hľadania tohto markeru z biologického materiálu pacienta. Ak sa prítomnosť enzýmu potvrdí, môže to znamenať zlú prognózu, na druhej strane môže pomôcť zvoliť vhodnú liečbu.

Dnes majú klinickí pracovníci k dispozícii rôzne testy, ktoré sledujú iné markery. Ponúkajú ich štandardné klinické laboratóriá, ich problém však spočíva v tom, že zachytia iba špecifický druhy rakoviny, napríklad karcinóm prostaty, prsníka, atd. Spájajú sa s tým pomerne vysoké náklady, keďže je potrebné urobiť každý z tých testov. Ich záchytnosť nie je stopercentná, objavujú sa falošné pozitívne i negatívne výsledky. Medzi testami chýba všeobecný, ktorý by vedel zachytiť ochorenie v skorom štádiu rôznych typov pevných nádorov, ktoré trpia hypoxiou.

Integrovaný test, pravdepodobne v podobe čipu, ktorý by sledoval spomínaný marker v kombinácií s inými markermi, by mohol v budúcnosti lekárom umožniť odhaliť prítomnosť agresívneho onkologického ochorenia a zároveň robiť doplňujúce závery ohľadom typu ochorenia.

„V prvom projekte (link) sme sa sústredili na vírusové stratégie a teraz záber dopĺňame druhým pilierom v podobe onkologického výskumu“, popisuje štruktúru špecializovaného vedeckého pracoviska Kilián. Centrum nemá právnu subjektivitu, ale spoločné laboratóriá, ktoré vytvárajú priestor na interakciu a podporujú spoluprácu medzi súkromnou a akademickou sférou.