Opatrenia britskej vlády na podporu startupov prinášajú prvé ovocie

zdroj sxc.hu

V apríli 2012 spustila britská vláda v rámci stratégie na podporu ekonomického rastu mechanizmus SEIS (Seed Enterprise Investment Scheme) s cieľom podporiť začínajúcich podnikateľov. SEIS pozostáva z niekoľkých výrazných daňových úľav pre investorov, ktorí sa rozhodnú investovať do startupov.  

Jonathan Milner a niekoľko ďalších miestnych biznis anjelov vytvorili na Univerzite v Cambridge Fond pre podnikanie (Enterprise Fund), ktorý je cielený na startupy, vznikajúce na univerzite.

Vznikol tak prvý fond, ktorý kombinuje schémy SEIS a EIS (Enterprise Investment Scheme) a umožňuje investorom uplatniť si rozsiahle daňové úľavy. Fond spravuje v mene univerzity londýnska investičná firma Parkwalk Advisors.

Univerzita v Cambridge je najúspešnejší technologický klaster v Európe. 10 spoločností, na ktorých vzniku sa podieľala univerzita, majú dnes hodnotu viac ako miliardu dolárov a dve spoločnosti dosahujú dokonca hodnotu viac ako 10 mld. dolárov.

Prepojenie týchto firiem na univerzitu je rôzne. Buď sa tam realizoval prvotný výskum, alebo boli založené jej absolventmi, alebo išlo o spoluprácu s vedcami z Cambridgskej univerzity pri hľadaní konkrétnych riešení.

Univerzita nedávno oznámila, že novozriadený Fond pre podnikanie urobil svoje prvé tri investície. Jedná sa o firmy Cambridge CMOS Sensors, Inotec AMD a DefiniGEN.

Cambridge CMOS Sensors podniká s technológiou, ktorá má pôvod v univerzitnom výskume. Spolu s ďalšími nadnárodnými firmami vyvíja novú generáciu mikro a nanosenzorov.  

Spin-off Inotec z Katedry materiálnych vied a metalurgie vymyslel prenosný, dobíjací generátor kyslíka vo veľkosti smartfónu, ktorý má využitie pri liečbe chronických zranení.

DefiniGEN predstavuje jednu z prvých komerčných príležitostí v oblasti kmeňových buniek. Opiera sa o revolúciu, ktorú spôsobil objav schopnosti generovať nové kmeňové bunky a to preprogramovaním buniek z kože pacientov. DefiniGEN ponúka bunky napríklad na testovanie nových liekov.