Osemnásť vedcov, ktorí povedú Európsky technologický inštitút

Riadiaci výbor bude zodpovedný za výber, koordináciu a hodnotenie tzv. Poznatkových a inovačných komunít (KICs), teda operačných centier Európskeho technologického inštitútu (EIT). KICs majú byť vysoko integrovanými partnerstvami spájajúcimi kritickú masu toho najlepšieho, čo Európa v oblasti inovácií má, z biznisu, vyššieho vzdelávania a výskumu.

Osemnásť členov Riadiaceho výboru, menovaných Komisiou, pochádza z prostredia univerzít, verejného i súkromného výskumu, väčšina z nich v sebe spája viaceré z týchto skúseností:

 • João CARAÇA (Portugalsko): fyzik, riaditeľ Science Department vo Fundação Calouste Gulbenkian, profesor na Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade Técnica de Lisboa, poradca portugalského prezidenta pre vedu v 1996-2006
 • Manuel CASTELLS (Španielsko): profesor na Open University of Catalonia (Barcelona) a University of Southern California (Los Angeles), bývalý člen Vedeckej rady Európskej výskumnej rady (ERC)
 • Bertrand COLLOMB (Francúzsko): predseda Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie (IHEST) a Institut Français des Relations Internationales (IFRI), čestný predseda Lafarge, ako riaditeľ pôsobí v Lafarge, Total, DuPont a Atco.
 • Giovanni COLOMBO (Taliansko): profesor na Politecnico di Torino, člen Vedeckého výboru Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya a člen Strategického poradného výboru Európskej komisie pre konkurencieschopnosť a inovácie.
 • Ellen DE BRABANDER (Holandsko): viceprezidentka Global R&D, členka vedenia Merial.
 • Anders FLODSTRÖM (Švédsko): rektor Švédskej národnej agentúry pre vyššie vzdelávanie.
 • Daria GOŁĘBIOWSKA-TATAJ (Poľsko): riadiaci partner v konzultačnej spoločnosti EMF, pôsobí na Varšavskej technickej univerzite
 • Wolfgang HERRMANN (Nemecko): prezident Technische Universität München a člen Medzinárodnej poradnej rady v saudskoarabskej King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), patrí do skupiny sto celosvetovo najcitovanejších chemikov.
 • Julia Elizabeth KING (Spojené kráľovstvo): prorektorka Aston University, členka Výboru britskej vlády pre technologickú stratégiu.
 • Morten LOKTU (Nórsko): viceprezident pre výskum a vývoj v StatoilHydro ASA, predseda OG21 Board (výbor zodpovedný za technologickú stratégiu v nórskom ropnom a plynárenskom priemysle) a člen riadiaceho výboru Nórskej univerzity vedy a technológie.
 • Karen MAEX (Belgicko): prorektorka a profesorka na K.U. Leuven.
 • Bálint MAGYAR (Maďarsko): bývalý minister školstva, poslanec maďarského parlamentu a viceprezident Ad hoc výboru pre dohľad na realizáciou programov EÚ
 • Erna MÖLLER (Švédsko): výkonná riaditeľka Knut and Alice Wallenberg Foundation, bývalá členka a v roku 2007 predsedníčka Nobel Assembly.
 • Yrjö NEUVO (Fínsko) profesor na Helsinky University of Technology, bývalý člen vedenia Nokia Group a člen výboru v spoločnostiach Metso and Vaisala.
 • Martin SCHUURMANS (Holandsko): predseda Medzinárodného poradného výboru a bývalý dekan BMIE (Čína), bývalý výkonný prezident Philips Research / Philips Medical systems
 • Peter TROPSCHUH (Nemecko): pôsobí na Munich Technical University, člen poradného výboru Automotive Cluster Bavaria, vedie AutoUni v spoločnosti Volkswagen.
 • Linnar VIIK (Estónsko): zakladateľ Skype Technologies Ltd. a v súčasnosti riaditeľ Skype Access v Skype Technologies Ltd., pôsobí na Estonian IT College
 • Alexander Ullrich VON GABAIN (Nemecko): profesor na Karolinska Institute, Stockholm, člen riadiaceho výboru vo farmaceutickej spoločnosti Intercell AG, profesor mikrobiológie na Max Perutz Laboratories, Vienna Biocenter.

EIT je jednou z hlavných iniciatív, ktorou chce Komisia posilniť inovačný potenciál Európy, zlepšiť vedeckú a výskumnú spoluprácu. Pre Barrosa je inštitút jedným z ťažiskových bodov politickej agendy, predseda Komisie patril medzi jeho hlavných zástupcov. Pôvodná myšlienka „európskej verzie“ slávneho Massachusettského inštitútu technológie (MIT) sa nakoniec zmenila na ideu decentralizovaného inštitútu, ktorého činnosť je organizovaná v inovačných komunitách. Prvé dve z troch plánovaných KICs budú vybraté a spustené už koncom roku 2009.

Inštitút oficiálne sídli v Budapešti, práve tam sa bude 15. septembra 2008 konať prvé stretnutie Riadiaceho výboru. Po vytvorení KICs bude výbor rozšírený o štyroch ďalších členov, zvolených spomedzi administratívnych pracovníkov, študentov a doktorandov EIT a KICs.