Paneurópsky iTunes je nadohľad, hovorí Komisia

„Medzi hlavnými hráčmi v oblasti online distribúcie hudby existuje jasná vôľa odstraňovať bariéry brániace spotrebiteľom plne profitovať z príležitostí, ktoré prináša internet,“ vyhlásila komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroes.

Kroes poukázala na návrh francúzskeho autorského zväzu Sacem, v ktorom vyzýva i ostatné európske autorské zväzy, aby prispeli k paneurópskemu manažmentu autorských práv. Takýto krok by umožnil spotrebiteľom v európskych krajinách nakupovať multimediálny obsah cez internet bez ohľadu na to, cez aký národný server by sa na internetový obchod s hudbou pripájali.

Rozdielne služby a repertoár ponúka európskym spotrebiteľom najmä Apple a jeho obchod iTunes. Americká firma svoju rôznu obchodnú politiku odôvodňuje tvrdením, že európske krajiny nemajú v tomto smere jednotnú legislatívu a v každej krajine má iTunes podpísané odlišné dohody o ochrane autorských práv s autorskými zväzmi.

Ak bude existovať jednotný európsky systém pre správu licencií na multimediálny obsah, bude odstránená základná prekážka, ktoré nateraz bráni vytvoreniu skutočného jednotného online trhu s hudbou. Jeho veľkosť prispeje k zníženiu cien, čo bude súčasne výzvou pre služby fungujúce na princípe „peer-to-peer“, prostredníctvom ktorých sa dáta zdieľajú spravidla ilegálne.

Americká spoločnosť Apple podporila návrh francúzskeho autorského zväzu Sacem. Uznáva, že takýto princíp by posilnil celkový predaj online hudby v Európe, ktorý je v súčasnosti nižší než predaj v USA. Paneurópsky licenčný režim víta aj vydavateľstvo EMI.

Sacem, autor návrhu, je však skeptickejší než predstavitelia hudobného priemyslu. „Vyhodnocujeme situáciu a preukázali sme vôľu nájsť zmysluplné riešenie, ale nie všetky otázky sa zodpovedali,“ vyhlásil pre EurActiv Bernard Miyet, výkonný riaditeľ Sacem.