Parlament a vlády zablokovali jednotný patent

foto: Da Vinciho patent

Cyprus, Grécko, Írsko, Taliansko, Litva, Luxembursko a Španielsko vyjadrili námietky proti návrhu Komisie. Tvrdia totiž, že je v rozpore so zákonmi EÚ. Na vypočutí Súdneho dvora EÚ v máji Španielsko- ktoré bolo v tom čase predsedníckou krajinou Únie- a Európsky parlament sa vyjadrili, že návrh Komisie je neprijateľný, pričom ho priamo nazvali „predčasným a nedokončeným“, uvádzajú zdroje.

Parlament dodal, že je príliš skoro na diskusie o jednotnom patentovom súde predtým ako budú mať europoslanci možnosť schváliť návrh nariadenia o komunitárnom patente. Uviedol tiež, že národné parlamenty budú musieť tiež preveriť, či je navrhovaný súd v súlade s ich ústavami.

Štrnásť ďalších krajín vrátane Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie a Belgicka- ktoré je súčasnou predsedníckou krajinou EÚ- plán podľa zdrojov Komisie podporili.

Hlavným kameňom úrazu je prechod kompetencií z národných súdov na navrhovaný patentový súd EÚ, keďže v rámci posilnených právomocí z Lisabonskej zmluvy majú o celej záležitosti rozhodnúť aj členovia EP.

Neistota pretrváva aj v otázke výšky vplyvu, ktorý má Brusel na Európsky patentový úrad so sídlom v Bruseli. Ten nie je inštitúciou EÚ a má niekoľko členov, ktorí nie sú členmi Európskej únie.

Európsku rada je v otázke patentu nejednotná

Najnovší vývoj udalostí vyvolal prekvapenie expertov na patentové právo, keďže všetky členské štáty Únie minulý rok v decembri podpísali v Európskej rade dohodu. Tá poznamenáva, že závery Rady sú nezávislé od samostatných žiadostí jednotlivých členských štátov na Súdny dvor EÚ. Zároveň dodáva, že niektoré krajiny vzniesli „zásadné právne obavy“ ohľadne vytvorenia jednotného patentového súdu. Napriek tomu ale decembrový text stanovuje detaily toho, ako má tento súd vyzerať a čas na jeho uvedenie do prevádzky.

Pozorovatelia zvýraznili úlohu Španielska, ktoré vyjadrilo nesúhlas so vznikom súdu už počas svojho predsedníctva a opakovane zabrzdilo snahy Komisie o prelomenie bezvýchodiskovej situácie ohľadne prekladov patentov do všetkých oficiálnych jazykov EÚ.

Patent EÚ v nepriechodnej situácii

Zablokovanie prichádza v čase, kedy sa Európska komisia chystá predstaviť inovačný plán a zároveň aj návrh jednotného trhu- oba z týchto dokumentov pritom podčiarkujú dôležitosť európskeho patentu.

Už v júni tohto roku povedala šéfka Znalostnej ekonomiky na riaditeľstve EK pre vnútorný trh Margot Frohlinger na konferencii o duševnom vlastníctve, že patent EÚ sa nachádza „v nepriechodnej situácii“.

Dodala tiež, že projekt sa nenachádza „v práve najlepšom stave“ a návrh z dielne Komisie, aby sa patenty vypĺňali len v troch (anglický, nemecký, francúzsky) a nie vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ neprejde. Podľa nej by išlo o zázrak, ak by sa belgickému predsedníctvu podarilo tieto právne a jazykové rozpory vyriešiť. Belgicko si pritom tento cieľ stanovilo ako jednu zo svojich priorít.