Parlament hrozí žalobou dohode proti internetovému pirátstvu

Veľká väčšina poslancov Parlamentu včera (10. marca) hlasovala proti Dohode o boji proti falšovaniu tovarov (ACTA) – v pomere hlasov 663 proti a 13 poslancov za. Dôvodom je, že dohoda podľa nich bagatelizuje zákony EÚ v oblasti falšovania tovarov a internetového pirátstva. ACTA okrem iného zahŕňa odpojenie užívateľov od internetu v prípade ak ich prichytia pri nepovolenom používaní jeho obsahu.

Poslanci pohrozili, že ak Komisia nebude rešpektovať ich rozhodnutie, obrátia sa na Európsky súdny dvor. Hoci Parlament sa nemôže podieľať na rokovaniach ohľadne dohody ACTA, bez jeho súhlasu sa budú musieť vyjednávači zastupujúci EÚ vrátiť späť za rokovacie stoly a prísť s kompromisom.

Štyria členovia Parlamentu z rôznych politických strán – Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Zuzana Roithova a Françoise Castex – nazývaní aj štyria ACTA mušketieri, začali s petíciou proti dohode a zatiaľ sa im podarilo vyzbierať 31 podpisov.

Mimovládne organizácie, akademici a obchodné orgány, ktorí si zverejnené časti dohody prečítali sa zhodujú, že dokument by poskytovateľom internetu umožnil zaviesť „drakonické spôsoby v štýle USA“ na trestanie pirátstva.

Zverejnené časti z dohody ukazujú, že jej schválením by sa nezaviedlo takzvané pravidlo „troch úderov“  – vyradenie používateľa zo siete po tom, čo by sa trikrát pokúsil o pirátstvo – no umožňovala by poskytovateľom internetových služieb, aby zaviedli iné spôsoby a tresty, o ktorých by bol spotrebiteľ informovaný v zmluve, uvádza La Quadrature du Net.

Podľa bruselského obchodného orgánu pre poskytovateľov internetu EuroISPA sa časti dohody získané z Európskej rady naznačujú, že EÚ zvažuje návrh Spojených štátov na boj proti pirátstvu, ktorý v sebe zahŕňa „trestné stíhanie, upozorňovanie v americkom štýle a monitorovanie pohybu užívateľov na internete“.

Hoci eurokomisár pre obchod Karel de Gucht členov Parlamentu počas včerajšej rozpravy uistil, že EÚ neplánuje zaviesť všetky nástroje z dohody ACTA, EuroISPA namietalo, že nedávne uniknuté dokumenty zo strany EÚ a USA naznačujú niečo iné.

„Komisia neposkytla žiadne uistenia, že nezavedie pokuty vytýčené v častiach dohody ACTA, ktoré sa dostali na verejnosť,“ povedala pre EurActiv Andrea d´Inneco z EuroISPA.

Oficiálni zástupcovia Komisie, ktorí sa zúčastňovali rokovaní, dohodu podpísali bez odhalenia väčšieho množstva podrobností o nej, keďže jej obsah má ostať nezverejnený.

Vysokopostavený predstaviteľ pre EurActiv povedal, že reči o tom ako ACTA prepíše pravidlá ohľadne zodpovednosti poskytovateľov internetových služieb za pirátsky obsah na svojich stránkach je nepravdivý.

Podľa pravidiel EÚ, ktoré sa po dlhých rokovaniach podarilo schváliť len minulý rok, sú poskytovatelia internetových služieb len prostredníkmi prenášaných informácií a za jeho pirátsky obsah nezodpovedajú v prípade, že ho stiahnu keď sa o ňom dozvedia.

Predstavitelia Komisia povedali, že toto pravidlo by bolo stále kľúčové pre zákony EÚ  a ACTA nemá nahradiť európske ochranné prostriedky.

Postoje

V zverejnenom stanovisku členovia Parlamentu Lambrinidis, Castex, Alvaro Roithová „vyjadrujú hlbokú ľútosť nad skutočnosťou, že Rada si zachováva svoje tajnostkárske stanovisko i napriek vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti, hoci tá zmluvne určuje, že Európsky Parlament by mal mať plný a okamžitý prístup k informáciam počas všetkých kôl medzinárodných rokovaní.“

„Parlament nebude ticho sedieť, zatiaľ čo o základných právach miliónov občanov sa rokuje za zatvorenými dverami. Sme proti akémukoľvek „prepieraniu legislatívy“ na medzinárodnej úrovni, ktorá by mala veľký problém prejsť schválením v mnohých národných legislatívach či v Európskom Parlamente,“ dodal Lambrinidis.

„Stavajúc na tomto míľniku smerom k demokratickej transparentnosti, občania musia tlačiť na členov Parlamentu, aby podpísali písomnú deklaráciu v snahe zabrániť dohode ACTA, ktorej prostriedky ohrozujú otvorenú povahu internetu,“ povedal hovorca občianskej advokátskej skupiny La Quadrature du Net Jéremie Zimmermann.