Parlament rokoval o konkurencieschopnosti a inováciách

 

Krátka správa

Výbor Európskeho parlamentu pre rozpočet na svojom zasadnutí 25.januára 2006 prerokoval správu o Rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inováciu (PKI). Slovenskému europoslancovi Vladimírovi Maňkovi (SES), ktorý pracoval ako tieňový spravodajca pre uvedenú správu, sa podarilo presadiť do legislatívneho návrhu niekoľko pozmeňovacích návrhov.

Podľa jeho slov „nesmieme strácať zo zreteľa environmentálne aspekty navrhnutého programu. Musel som preto odmietnuť návrhy nemeckého spravodajcu z Európskej ľudovej strany, ktorý sa v niekoľkých prípadoch snažil o potlačenie zásad ochrany životného prostredia. Týkalo sa to najmä využitia obnoviteľných zdrojov energie. Som rád, že moji kolegovia zo Strany európskych socialistov ma pri hlasovaní plne podporili”.

Program navrhuje Európska komisia a jeho hlavným prínosom je zjednotenie doterajších nástrojov EÚ na podporu rastu konkurencieschopnosti a inovácií. Jeho vzťah k 7. rámcovému programu pre výskum (FP7) bude doplňujúci. PKI sa bude sústrediť na podporu malých a stredných podnikov, podporu rozvoja informačných a komunikačných technológií, ochranu životného prostredia a efektívnejšie využívanie energetických zdrojov. Medzi priority PKI patrí preklenutie problémov s nedostatkom finančným zdrojov pre inovatívne malé a stredné podniky (MSP). Prostredníctvom Európskeho investičného fondu poskytne zjednodušený prístup k priamemu kapitálu, rizikovému kapitálu, pôžičkám a garančným nástrojom. Malé a stredné podniky totiž často nie sú pre komerčné banky zaujímavým partnerom, keďže úvery na ich rozbehnutie sú rizikové.