Partnerstvo Komisie, priemyslu a akademikov má pomôcť robotike

zdroj wikimedia commons

Európski výrobcovia robotických zariadení a výskumné ústavy podpísali spolu s podpredsedníčkou Európskej komisie Neelie Kroesovou memorandum o porozumení, čo je prvý krok smerom k partnerstvu, ktoré začne fungovať budúci rok.

„Kľúčom ku konkurencieschopnosti Európy v budúcnosti je silný robotický priemysel. Rast nášho robotického priemyslu znamená nové pracovné miesta a silné európske výrobné odvetvie,“ vyhlásila Kroesová, zodpovedná za digitálnu agendu.

Podľa Komisie je sektor robotiky s celosvetovým obratom 15,5 mld. eur kľúčový pre rast a konkurencieschopnosť Európy. Podiel Európy na celosvetovej výrobe robotov predstavuje asi jednu štvrtinu a asi polovičný trhový podiel v robotike profesionálnych služieb.

V najbližších rokoch sa navyše očakáva až 40 % rast vo využívaní robotických služieb. Do roku 2020 by služby v robotike mohli dosiahnuť trhový objem viac ako 100 mld. eur ročne.

Partnerstvo by malo napríklad pomôcť stanoviť strategické ciele, posilniť vytváranie sietí, zdokonaliť inovácie, či adresovať etické, právne a spoločenské otázky ohľadom robotiky.

Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, sa viac ako dve tretiny Európanov (70 %) a dokonca až 84 % Slovákov pozerá na robotiku pozitívne.

Ľudia považujú roboty za nevyhnutnú súčasť nášho života a dobré pre spoločnosť. Na druhej strane si však až 70 % Európanov a 60 % Slovákov myslí, že roboty im kradnú ich prácu. Približne polovica opýtaných nesúhlasila s tvrdením, že rozvoj robotiky môže vytvárať nové pracovné miesta.

Podpora robotiky je tiež jednou z priorít Digitálnej agendy pre Európu. V rokoch 2007 až 2013 minula Európska komisia asi 600 mil. eur na výskum robotiky.

V návrhu Komisie na ďalšie programové obdobie je vyčlenených až 15 mld. eur na podporu kľúčových podporných a priemyselných technológii, medzi ktorými je aj robotika.

Súkromní partneri majú teraz v rámci partnerstva pripraviť návrh, ktorý Komisia preskúma a oficiálne schváli.