Pastorek: Ak chceme vyčerpať eurofondy, potrebujeme veľké projekty

foto: predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Jaromír Pastorek, zdroj: TASR

Pastorek tvrdí, že financovanie vedy je na Slovensku už dlhodobo „Achillovou pätou“. Napriek kríze by uvítal viac zdrojov vo vede. Podpora vedy a inovácií je podľa neho cesta z krízy.

Medzi požiadavkami SAV novej vláde sa objavila aj stabilita prostredia vedy a výskumu a posilnenie grantového financovania, ktoré by malo zvýšiť súťaž medzi vedcami.

„Budeme tlačiť aj na to, aby sa v závere programového obdobia v rámci nášho operačného programu viac investovalo do vedeckých parkov a výskumných centier,“ povedal Pastorek. Ako vzor uviedol susednú Českú republiku, ktorá podľa neho v posledných rokoch masívne investovala do výskumnej infraštruktúry.

Ďalšou dôležitou požiadavkou je zmena zákona o verejnom obstarávaní, ktorého súčasná podoba vedcom nevyhovuje. V diskusii o budúcom programovacom období je podľa neho dôležité, aby sme mohli ukázať reálne výsledky doterajšej podpory vedy. Preto je potrebné zrýchliť čerpanie súčasného obdobia.

V súčasnosti je operačný program Výskum a vývoj prečerpaný len na 22,20 % a kontrahovaný na 62,08 %. Obe úrovne patria spomedzi operačných programov k podpriemerným. Navyše za posledný rok dosiahol tento operačný program druhý najnižší percentuálny nárast kontrahovania.

Príčinou nízkeho čerpania je podľa neho aj to, že až 70 % projektov sa v rámci operačného programu zazmluvnilo na malé projekty. „Administratívna záťaž je veľká. Malých projektov je teraz 350 až 400, čo je enormná masa.“ Dodáva, že Slovensko potrebuje veľké projekty na vedecké parky a výskumné centrá. V opačnom prípade prostriedky z Únie nevyčerpáme.