Po stopách „zážitkovej ekonomiky“

Zdroj: Wikimedia

Konzultácii predchádzalo oznámenie Európskej komisie z roku 2012 s názvom „Podpora kultúrnych a tvorivých sektorov v záujme rastu a zamestnanosti v EÚ“. Oznámenie okrem iného hovorilo o dôležitosti posilniť medzisektorálne väzby a prepojenia v ekonomike, aby sa podporil podnikateľský duch a hospodársky rast.

Posilniť by sa mohli vtedy, ak vzniknú platformy, kde sa môžu podnikatelia s rôznych oblastí (sektorov) stretávať. Komisia okrem iného tvrdí, že to prinesie pozitívne externality (spill-overs). 

V konzultácii sa Komisia pýta, či by mala uvažovať nad špecifickými iniciatívami na podporu „zážitkovej ekonomiky" (Experience Economy) a či k nej má pristupovať ako k novému rastúcemu sektoru.

Pojem "Experience Economy" sa dá vystopovať späť k americkým autorom Josephovi Pineovi a Jamesovi Gilmore a ich článku z roku 1998.

Rastúce (emerging) sektory zväčša vznikajú ako výsledok transformačného procesu pozdĺž hraníc rôznych sektorov a ako také podporujú medzisektorálne prepojenia.

Zjednodušená definícia zážitkovej ekonomiky hovorí, že sa v nej poskytujú zákazníkom služby, ktoré „posilňujú vnímanie reality a stimulujú ich emócie, či zmysly“.

Takýto typ ekonomiky poháňa dopyt, ktorý nie je založený len na funkcionalite produktu, ale je spojený aj s individuálnou a kreatívnou inšpiráciou.

Príkladom môže byť napríklad Virgin Atlantic, ktoré ako prvé aerolinky svojim zákazníkom počas letu ponúkali masáže alebo rozmanitú hudbu a filmy.

Firmy sa snažia, aby to, čo predávajú ponúkalo bohatý a neprekonateľný zážitok. Táto nová zážitková ekonomika je teda viac o poskytovaní služby ako o výrobe niečoho.

Európska komisia v konzultácii žiada čo najširšie zastúpenie zainteresovaných strán, aby napísali svoj názor na to, ako sa dá lepšie zadefinovať zážitková ekonomika, aké silné interakcie sú medzi súvisiacimi sektormi – hlavne kultúrne a tvorivé sektory, služby zamerané na voľnočasové aktivity šport, turizmus, závaný a ekologický priemysel.

Inými slovami, Komisia sa snaží lepšie pochopiť črty a dynamiku tohto segmentu a jeho potenciál pre podporu hospodárskeho rastu v Európe. Ide o súčasť širšej snahy podporiť rozvoj nových vetví priemyslu, ktoré by v súlade so stratégiou Európa 2020 podporili kreativitu.

Zaujíma ju preto, čo poháňa a čo naopak brzdí rozvoj tohto segmentu na trhu.

Výsledky verejnej konzultácie budú použité pri príprave podporných schém napríklad v rámci programu Horizont 2020 (náhrada RP) alebo pre špecifické kroky v rámci COSME (Program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov)

Na vyplnenie dotazníka potrebujete 20 minút. Sumár a zistenia z konzultácie Európska komisia zverejní najneskôr do konca roka 2013.