Počet žiadostí o patentovanie v EÚ klesá

V roku 2009 dostal úrad približne 135 tisíc žiadostí o zaregistrovanie patentu, čo je o približne osem percent menej v porovnaní s predošlým rokom. Pokles žiadostí mimo 36 členských štátov Európskeho patentového úradu bol výraznejší (11 percent) ako pokles žiadostí z jeho členských štátov (5 percent).

Aj počet 52 tisíc schválených žiadostí o patentovanie bol v roku 2008 o trinásť percent nižší ako rok predtým. Podľa EPO je to spôsobené tým, že sa viac sústredia na kvalitu ako na kvantitu.

Rebríčku kraľuje Nemecko

Nemecko sa podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch umiestnilo na prvej priečke v počte vyplnených žiadostí o zaregistrovanie patentu, nasledovali Francúzsko a Holandsko. Zo všetkých krajín však prišiel menší počet žiadostí ako v minulých rokoch- výnimkou boli len Švédsko a Rakúsko, ktoré si udržali stabilný počet.

Najväčší prepad naopak zaznamenali Fínsko (o 20 percent), Belgicko (o 14 percent) a Taliansko (o 11 percent).

Z mimoeurópskych krajín boli opäť krajinami s ďaleko najviac patentmi Spojené štáty, s celosvetovým podielom 24,5 percenta a Japonsko s takmer 15 percentami všetkých registrovaných patentov v danom roku. Južná Kórea pritom dosiahla globálny podiel približne 3 percentá a Čína zaznamenala v roku 2008 zvýšený nárast o deväť percent oproti roku 2008, čím sa zaraďuje medzi päť najaktívnejších mimoeurópskych krajín v tejto oblasti.

Nárast v obnoviteľnej energii

Napriek všeobecnému poklesu žiadostí zaznamenal Európsky patentový úrad nárast patentov v oblasti obnoviteľných energií, hoci najväčší počet vôbec sa týkal medicínskych technológií.

V obnoviteľných technológiách narástli žiadosti až o 27 percent, čím dosiahli počet 1259. Najväčší nárast bol pritom pri veternej a solárnej termálnej energii- v oboch oblastiach viedli žiadosti zo Spojených štátoch a z Nemecka.

Naopak, čísla poklesli v tradične vedúcich technologických oblastiach- najmä techník elektrickej komunikácie a výpočtovej technológie.