Podnikanie nie je v rozpore s akademickou prácou

zdroj europa.eu

„Potrebujeme ukázať akademikom, že podnikanie nie je v rozpore s ich akademickou prácou,“ tvrdí Eleanor Mitchellová, riaditeľka pre komercionalizáciu v organizácii Scottish Enterprise, ktorá sa zaoberá podporou škótskych vedeckých startupov a transferom akademických poznatkov do praxe.

Organizácia spolupracuje s množstvom vysokých škôl, ale aj miestnych a štátnych orgánov verejnej správy.

Komercionalizácia výstupov vedeckého výskumu nie je jednoduchý proces. Podľa Mitchellovej potrebujú výskumníci, ktorí chcú svoje vedecké výstupy premeniť do konkrétnych produktov odhodlanosť a húževnatosť.  Okrem toho sú však dôležité aj inšpirácie. „Potrebujú si okolo seba vybudovať tím ľudí, pretože je nemožné, aby to zvládli sami,“ vysvetľuje.

Nie každý akademik má predpoklady na podnikanie. Práve pre tých ponúka Scottish Enterprise množstvo podporných mechanizmov. Príkladom sú finančné prostriedky na vytvorenie prototypu, či podnikateľské tréningy a školenia.

Príkladom firmy, ktorá vznikla s podporou Scottish Enterprise je Celtic Renewables. Vedú ju akademici z Napier University v Edinburgu. Tí vytvorili na univerzite proces, ktorým dokázali premeniť vedľajšie produkty pri výrobe whisky na biopalivá.  

Scottish Enterprise má prácu jednoduchšiu v tom, že v Škótsku je vzhľadom na počet obyvateľov vysoký počet univerzít, na ktorých sa navyše robí kvalitná veda. Na svojej webovej stránke tvrdí, že doposiaľ podporila už viac ako 10 000 firiem.

Podľa Mitchellovej má Scottish Enterprise teraz najväčšie problémy s financovaním. „Mali sme dobré spin-outy, ale narazili na nedostatok peňazí,“ hovorí. Najmä teraz vyhľadávajú škótski biznis anjeli istejšie investície vo forme už etablovaných firiem.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.