Podniky opäť zabojujú o milióny na ekoinovačné projekty

zdroj: Európska komisia

Európska komisia v opäť zverejnila výzvu na predkladanie návrhov projektov ekologických inovácií, z ktorých 45 najlepších podporí celkovou sumou vo výške 31,5 milióna eur. Podniky z celej Európy môžu do 5. septembra 2013 predložiť svoje návrhy projektov na uvedenie inovatívnych environmentálnych riešení na trh.

Projekty sa týkajú piatich oblastí: recyklácia materiálu; voda; udržateľné stavebné výrobky; ekologické podniky a sektor potravín a nápojov.

„Ekologické inovácie sa netýkajú len úzko špecializovaných ekologických podnikov. Konkurencieschopnosť Európy bude v najbližších desaťročiach závisieť od schopnosti prekonať obmedzené zdroje,“ uviedol eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik.

Výzva je predovšetkým určená súkromným podnikom, najmä malým a stredným podnikom, ktoré vyvinuli inovačný ekologický výrobok, proces alebo službu, ale majú problém umiestniť ich na trhu. Európska komisia ponúka spolufinancovanie pokrývajúce náklady na projekt do výšky 50 % z Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktorého rozpočet na obdobie rokov 2008 – 2013 prestavuje približne 220 miliónov eur.

Ekologicky neinovatívne Slovensko?

V súčasnosti prebieha viac než 185 projektov a z minuloročnej výzvy sa má začať s realizáciou 45 projektov. Súčasné programy zahŕňajú napríklad optimalizáciu technológie na opakované použitie starých tehál v stavebníctve, výrobu koženej obuvi bez škodlivých chemických látok, použitie CO2 na získavanie prírodného zdroja omega-3 mastných kyselín či novú metódu výroby kobercov.

Výsledky minuloročnej výzvy ukazujú, že až 64 % vybraných projektov na spolufinancovanie realizujú práve malé a stredné podniky.  Z prostriedkov vyčlenených na projekty v roku 2012, v celkovej výške (€34,83 mil.) až 38 % smeruje na podporu zeleného biznisu (zelené produkty, služby, výroba) a 20 % na ekoinovácie v oblasti vody.

Žiaden podnik zo Slovenska zatiaľ tieto dostupné prostriedky nezískal. Naopak, vysokú úspešnosť mali v minulom roku návrhy z Lotyšska, Českej republiky, Nórska a Írska. Až 59 % vybraných projekt realizujú noví účastníci v programe, ktorí nikdy žiadne financie z prostriedkov EÚ nezískali.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.