Poľsko spochybňuje limit 3% HDP na výskum

zdroj: flickr, autor: For Women In Science

Pre Poľsko bude ťažké venovať na výskum a vývoj 3% HDP, keďže je iba „v skupine stredných inovátorov, s inovačnými výsledkami výrazne pod priemerom EÚ-27, no s nadpriemerne vysokou mierou zlepšovania“, konštatuje Európsky inovačný rebríček (EIS) za rok 2009.

Podľa EIS je Poľsko v oblasti inovácií na 29. mieste spomedzi 35 európskych krajín. Krajina dala na výskum a vývoj v roku 2006 0,56% HDP. Zaostáva tiež v množstve vedeckých publikácií, či patentov, konštatuje profesor Andrzej Wiszniewski zo Štátneho výboru pre vedecký výskum.

Poľsko registruje len asi 0,4% patentov z celkového množstva krajín OECD. Česká republika ich registruje priemerne dva krát viac – a jej populácia je štvrtinová (10,5 milióna oproti 38,2 miliónom Poliakov).

Spochybňovanie stratégie Európa 2020

Poľský minister pre európske záležitosti Mikołaj Dowgielewicz žiada, aby bola stratégia Európa 2020 orientovaná „viac na výstupy a menej na vstupy“. Naznačil, že nová európska stratégia na podporu výskumu a vývoja bola vytvorená len pre staré členské krajiny. ako príklad uviedol Nemecko, ktoré už dokázalo dosiahnuť cieľ 3% HDP.

Zdôraznil tiež, že o dokumente sa stále diskutuje, preto môže byť stále časom vylepšená.

Janusz Lewandowski, komisár pre rozpočet a finančné programovanie, si však myslí, že stratégia môže splniť potreby všetkých členských krajín, ak bude trochu upravená. Zdôraznil tiež, že politika súdržnosti má ostať hlavným nástrojom Európa 2020. Podobnú požiadavku vyslovili nedávno lídri Višegrádskych krajín.

Bývalá komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner sa tiež obáva, že stratégia povedie k zmenám v rozpočte EÚ, ktoré znevýhodnia politiku súdržnosti.

Lewandowski diplomatickejšie vyhlásil, že 3% cieľ nepredstavuje žiadne „nebezpečenstvo“ pre ostatné politiky EÚ. Výdavky na inovácie nenahradia platby poľnohospodárom, ale budú „dodatočným prvkom“.

Poľská viceministerka pre priemysel Grażyna Henclewska rovnako zdôraznila, že dokument zverejnený Komisiou je len návrh. Stratégia Európa 2020 „nie je povinným, záväzným dokumentom, ale len diskutovaným návrhom Európskej komisie“.

Hoci si myslí, že v prípade Poľska je cieľ vydávať 3% HDP na výskum a vývoj „príliš optimistický“, môže aspoň podnietiť diskusiu o politike podpory výskumu a vývoja.

Ďalšie kroky

  • 17.-18.jún 2010: summit EÚ prijme ďalšie detaily stratégie Európa 2020, vrátane špecifikácie cieľov pre jednotlivé krajiny
  • jeseň 2010: členské krajiny predložia stabilizačné a konvergenčné programy, ako aj národné programy reforiem