Poslanci hodnotili summit

Pozadie

Jarný summit hláv štátov a vlád EÚ, ktorý sa konal 14. marca, je tradične venovaný ekonomike. V slovinskom meste Brdo dominovali témy ako nová fáza Lisabonskej stratégie, stabilita na finančných trhoch, klimatické zmeny i energetika. Svetlo svta uzrela tzv. “piata sloboda”, ktorú formulovali ako súčasť novej trojročnej etapy Lisabonskej stratégie. (EurActiv 17/03/08). Výsledky Európskej rady hodnotili na mimoriadnej plenárnej schôdzi v Bruseli poslanci Európskeho parlamentu.

Otázky

Jedným z motívov, ktorý stojí na vytvorením “Slobody pohybu poznatkov” je zastaviť únik európskych mozgov do zahraničia. Zároveň je obsahom myšlienky vytvorenie tzv. “lepších kariérnych štruktúr”, čo v praxi znamená nastaviť pravidlá tak, aby mohol ktokoľvek jednoducho zosúladiť kariéru so svojim rodinným a súkromným životom.

Podľa Ireny Belohorskej (NI) sú pre Slovenskú republiku z Lisabonskej stratégie kľúčové investície do znalostí a inovácií. Konštatovala ďalej, že aj napriek členstvu Slovenska v EÚ a v Schengenskej zóne sa slovenskí občania a občania ďalších členských štátov “naďalej stretávajú s prekážkami voľného pohybu pracovných síl a s netransparentnosťou pri zamestnávaní”, pričom “veľakrát aj napriek svojmu vzdelaniu zastávajú miesta, ktoré sú pod ich kvalifikačnou úrovňou, alebo pracujú za ďaleko horších finančných podmienok ako ich kolegovia”.
 
Dotkla sa aj “sťaženého a stále neriešeného prístupu k zdravotníckym službám”. Podporila “vytvorenie piatej slobody EÚ”, ktorá sa podľa jej slov zakladá na posilnení cezhraničnej mobility výskumných pracovníkov, študentov, vedcov a univerzitných pedagógov. “Verím, že to zvýši kvalitu a kredibilitu našich vysokých škôl a tým Slovenská republika prispeje v rámci globalizácie k zvýšenej prestíži Európskej Únie” pretože, ako hovorí “silu určuje najslabší článok”.
 
Zita Pleštinská (EPP-ED) tiež privítala snahu jarného summitu EÚ zaviesť piatu slobodu v podobe voľného pohybu vedomostí. Podľa nej by sa mala sústrediť na dostupnosť vedomostí a uznávanie kvalifikácií a diplomov. “Iba toto je cesta k zvyšovaniu kvality života našich ľudí a šanca, ako sa stať konkurencieschopnou znalostnou ekonomikou”, zdôraznila.

Pozície

Slovinský premiér, predseda Rady Janez Janša, zhrnul pozitívne výsledky summitu a zdôraznil, že “len vďaka zdravým a pevným základom Európskej únie a jej ekonomiky má nestabilita trhov na EÚ oveľa menší dopad, ako by tomu bolo bez nich”.

Predseda Európskej komisie José Manuel
Barroso hovoril o konkrétnych opatreniach, ktoré je podľa neho nutné vykonať, medzi nimi aj o zámere vybaviť všetky európske školy do roku 2010 vysokorýchlostným internetom.
 
Predseda Európskej ľudovej strany (EPP-ED) Joseph Daul za svoju skupinu uviedol: “Sme za jednotné ustanovenia pre ochranu duševného vlastníctva, väčšie otvorenie univerzít, či uznávanie kvalifikácií”, a dodal, že dôležitý je tiež boj proti klimatickým zmenám, ktorý však nesmie ohroziť konkurencieschopnosť priemyslu. Summit tiež podľa Josepha Daula priniesol pozitívny prelom v otázke vzťahov so štátmi Stredomoria.
 
Martin Schulz (PES), zdôraznil, že podľa Rady je ekonomická situácia zatiaľ stabilná, hoci v skutočnosti je ohrozená. Za nutnosť označil “prehodnotenie kapitalizmu Západu”, ktorý podľa jeho slov zapríčinil ohrozenie trhov EÚ hypotekárnou krízou v USA a “zameranie sa na integrovaný sociálny prístup”. Kritizoval tiež to, že Rada prehliada požiadavky a názory Európskeho parlamentu.