Potočnik: Slovensko zatiaľ nevyužilo svoj vedecký potenciál

„Kde sa dnes nachádza Slovensko? Myslím, že sa všetci zhodneme že Slovensko zatiaľ úplne nevyužilo svoj vedecký potenciál. Ak sa pozrieme na posledné štatistiky, investovanie 0,46 percenta HDP do výskumu a vývoja je nízke, dokonca aj v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ,“ konštatoval v piatok (3.4.) v Bratislave Janez Potočnik, člen Európskej komisie zodpovedný za oblasť vedy a výskumu.

Komisár je presvedčený, že Slovensko sa nachádza na dôležitej križovatke, pokiaľ ide o výskum a vývoj (R&D). V tomto smere ocenil modernizačný program Slovensko 21, ktorého ciele by sa mali podľa neho čím skôr implementovať v praxi. Komisár doplnil, že okrem toho sú tiež potrebné: „Reforma výskumu a vývoja financovaného z verejných zdrojov, prehlbovanie efektu prelievania a zameranie sa na ľudí“.

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR, si myslí, že „Slovensko nepotrebuje ani dvanásť priorít vo vede a výskume a v oblasti technologického rozvoja. Stačia Slovensku tri až štyri, či päť priorít“. Podľa neho sa ani veľké krajiny v Európe nešpecializujú na veľký počet priorít, preto by si ani Slovensko nemalo klásť prehnané ciele (EurActiv 06/04/09).

Potočnik a Čaplovič vystúpili v na konferencii „Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO“ 3. apríla 2009 v Bratislave. Organizovali ju Úrad vlády SR a Ministerstvo školstva SR, v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Odbornú garanciu nad konferenciou prevzala SOVVA – Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity.