Poznatkové spoločenstvá EIT: Niekedy je menej viac

Vytváranie prvých poznatkových a inovačných spoločenstiev (KIC) Európskeho inštitútu technológie (EIT) by mal byť rýchly proces, ku ktorému sa bude pristupovať trhovo. V súlade s týmto presvedčením Martin Schurmans, predseda Správnej rady EIT, vyhlásil, že prihlášky a návrhy na vytváranie KIC nesmú presiahnuť rozsah 40 strán. Ak sa tak stane, návrhu nebude umožnené zúčastniť sa na verejnej súťaži.

„Dáme im slobodu, nebudeme im hovoriť, ako sa majú veci robiť. A tiež sa nechystáme preťažiť ich administratívnymi prácami. Návrhy, ktoré budú dlhšie než 40 strán, budú automaticky odmietnuté našou webovou stránkou,“ povedal Martin Schuurmans.

Vo svojom prejave na konferencii „Interfacing Innovation“, ktorú v Bruseli organizovalo Európskeho novinárske centrum, zdôraznil, že EIT je dynamickou organizáciou, ktorá si stanovila za cieľ „znižovanie byrokracie“.

V Európe sa investovalo veľa prostriedkov do inovácií, ale Európa potrebuje vyššiu mieru ich návratnosti, tvrdí. Podľa neho, byrokracia je brzdou podnikateľských aktivít. „Jednoduchosť je kľúčom. Chceme, aby povaha našej práce bola odlišná od existujúcich európskych programov,“ hovorí.

Na vytvorenie EIT bolo potrebných päť rokov, na vydanie prvej výzvy na predkladanie návrhov KIC bolo potrebných len šesť mesiacov, uviedol pre porovnanie predseda Správnej rady. Doplnil, že o vytvorení prvého konkrétneho poznatkového spoločenstva sa rozhodne do konca súčasného roka.

V rámci poznatkových spoločenstiev sa bude klásť dôraz na ich efektívne a profesionálne vedenie. Snahou je vyhnúť sa tomu, aby sa KIC stali sieťami, ktoré iba spoja už existujúce európske projekty.

„Malý počet zúčastnených sa bude musieť stať lídrom v každom z projektov. Napríklad, ak existuje [zapojených] 20 univerzít, dve budú musieť byť lídrom. Priemysel to víta, nakoľko nie je v jeho záujme, aby sa investície rozptýlili medzi niekoľko centier,“ hovorí Schuurmans.

Každé jedno poznatkové spoločenstvo by malo fungovať minimálne 7 rokov, maximálne však 15. Činnosť KIC bude môcť byť podporená každý rok 100 mil. eur, pričom až 25 percentami z tejto sumy prispeje EIT. Zvyšná časť financií sa vyčlení v rámci už existujúcich programov financovania výskumu a vývoja (R&D). Súčasne sa však bude požadovať aj od zúčastnených univerzít a firiem, aby sa spolupodieľali na nesení finančného bremena.

Pozície

José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, vyjadril potešenie, že EIT funguje: "Keď som prvýkrát navrhol túto myšlienku, objavili sa pesimisti, ktorí povedali, že sa nikdy neudeje; objavili sa cynici, ktorí hovorili, že to bude len ďalším programom; ale objavili sa aj optimisti, ktorí povedali, že to bude fungovať – a som rád, že sa ukázalo, že mali pravdu." Barroso doplnil, že súčasná hospodárska kríza by mala byť stimulom pre dosiahnutie cieľa Lisabonskej stratégie, investovať 3 percentá HDP do výskumu a vývoja.

Ján Figeľ, komisár pre vzdelávanie a odbornú prípravu, povedal, že Európa by sa mala prestať sťažovať na únik mozgov do zahraničia a mala by namiesto toho pristúpiť ku krokom, ktoré by z nej spravili prostredie priateľskejšie voči inováciám. Povedal: "Znamená to jej pretváranie na [Európu] priateľskejšiu voči ľuďom a atraktívnejšiu pre výskumníkov."

Roland Strauss, riaditeľ Knowledge4Innovation, povedal, že Európa disponuje mnohými inováciami, ale musí nájsť spôsoby, ako ich využiť. Súčasne musí vyvinúť väčšie úsilie na ich komercializáciu. "Musíme lepšie využívať existujúce poznatky a inovácie. Naprieč Európou mnoho sektorov vzájomne nekomunikuje. Riešenia našich problémov často existujú, len výskum sa zbytočne replikuje."

Magnus Madfors, riaditeľ spoločnosti Ericsson pre výskum a vývoj (R&D), je presvedčený, že EIT je vynikajúcim nástrojom pre budovanie výskumnej kapacity Európy. Hovorí: "Spája v sebe výskum, vzdelávanie a inovácie. Máme zoznam programov, ale žiaden z nich nespája v sebe tieto tri."

Juan Cajiao, prezident AIESEC International, zdôrazňuje dôležitosť motivovania ľudí byť inovatívnymi a komunikovať spolu o inováciách. "Musíme sa spýtať, ako spravíme inovácie populárnejšími pre deti a ľudí, ktorí už pracujú."

Ďalšie kroky

  • 27. august 2009: Konečný termín pre podanie prihlášok a návrhov na vytvorenie prvých poznatkových a inovačných spoločenstiev.
  • November 2009: EIT sa nasťahuje do svojej centrály v Budapešti.
  • Január 2010: Výber prvých KIC.