Pozrite sa ako mohla vyzerať vlajka Európskej únie

Zdroj: European Commission

Dvanásť zlatých hviezd na tmavomodrom pozadí je už notorickým symbolom Európskej únie.  Málokto však vie, že táto vlajka najprv 30 rokov reprezentovala inú inštitúciu a to Radu Európy, ktorá už 66 rokov dohliada najmä na ochranu ľudských práv a podporu demokracie vo svojich 47 členských štátoch.

EÚ, vtedy ešte ako Európske hospodárske spoločenstvo, prijala rovnakú vlajku až koncom roka 1985. Odvtedy sa stala symbolom spojenej Európy, ktorý pozná celý svet.

Dopadnúť sme však mohli aj inak. Keď Rada Európy vyberala spoločnú vlajku, v Európe „frčalo“ niekoľko dizajnov.

Prvý bol symbol Paneurópskej únie, ktorá vznikla ako reakcia na hrôzy prvej svetovej vojny. Žltý kruh s červeným krížom na modrom pozadí sa však nepozdával Turecku, ktoré je prevažne moslimské a ktoré je aj zakladajúcim členom Rady Európy.  

Druhým populárnym hnutím v tej dobe bolo Európske hnutie, ktorého symbolom bolo veľké E na bielom podklade.

Ďalší návrh vlajky z 50. rokov zobrazuje prepojené kruhy, ktoré sa však až príliš podobali na symbol Olympijských hier.

Medzi návrhmi, ktoré výberová komisia obdržala sa dalo nájsť naozaj všeličo. Od fialového podkladu, po niečo, čo pripomínalo skôr vlajku blízkovýchodnej krajiny až po obrázky pripomínajúce detské kresby.

Komisia nakoniec do užšieho výberu posunula dva návrhy. Oba obsahovali hviezdy na modrom pozadí. Zakladateľ College of Europe, Salvador de Madariaga, hviezdy usporiadal do konštalácie znázorňujúce polohu hlavných miest, poštár Arsène Heitz, naopak hviezdy usporiadal do kruhu.

Konečnú podobu dnešnej vlajky dokončil belgický novinár a profesor Paul Michel Gabriel Lévy, ktorý zredukoval počet hviezd na 12, pretože ide o „ideálne“ číslo, ktoré často vystupuje v židovsko-kresťanskej symbolike, ale aj v iných náboženstvách, je symbolom zverokruhu a teda aj vesmíru a celistvosti.

Lévy tušil, že ministri budú chcieť mať na výber a nemôže im predložiť iba jeden návrh. Preto vytvoril druhý, veľmi nepraktický, kde navrhol hviezdy tak, aby sa nedali reprodukovať na veľkej ploche, tak zaistil, že tento nepodarený návrh neprejde. Keď prišlo na hlasovanie, všetci ministri zvolili dizajn vlajky ako ju poznáme dnes. 

Zaujímavý je možno aj návrh holandského architekta Rema Koolhaasa z roku 2002, ktorý kombinuje farby vlajok všetkých členských štátov. Hoci táto vlajka nebola nikdy oficiálne schválená, ako logo ju využívalo rakúske predsedníctvo Rady EÚ v roku 2006. K návrhu však museli pridať 10 členských štátov, ktoré medzičasom vstúpili do únie.