Priblíženie jazyka vedy

Krátka správa

Cieľom návrhov pre vedcov pre lepšiu komunikáciu s médiami, vypracovaných v rámci projektu Messenger, je predchádzať zbytočnému odstupu, ale aj falošným nádejam. Médiá totiž často zveličujú výsledky výskumov len preto, aby pritiahli viac čitateľov či divákov, a aj sami vedci nedokážu jasne komunikovať svoje výsledky a živia nedorozumenia a skreslené vnímanie pravdy.

Podľa výsledkov výskumu však vedci aj médiá zdôrazňujú, že „verejnosť má mať prístup k vyváženým a pravdivým informáciám i radám, aby sa dokázala efektívnejšie zapojiť do dialógu a debaty“. Projekt preto zdôrazňuje potrebu komunikačných a tlačových expertov, ktorých na komunikovanie vedy potrebujú európske výskumné a akademické inštitúcie.

Konzultácie realizované v rámci projektu ukazujú, že úloha mediátorov medzi vedeckou a novinárskou komunitou je v súčasnosti v EÚ „nedostatočne využívaná a financovaná“, no v budúcnosti by mal jej význam vzrásť. Projekt preto jednoznačne odporúča ďalší rozvoj úlohy tlačového experta vo výskumných a akademických inštitúciách.

Projekt Messenger bol financovaný v rámci 6. rámcového výskumného programu. Jeho cieľom bolo „prispieť k informovanej debate medzi vedcami, novinármi a zástupcami občianskej spoločnosti o vytváraní správ v oblasti vedy, technológie a zdravia“. Okrem rád pre vedcov priniesol projekt aj „príručku pre laika“, ktorá má pomôcť nevedcom dekódovať vedecké informácie a poskytnúť novinárom výcvikový materiál.