Približujeme sa k bezkontaktným platbám mobilným telefónom

Európska platobná rada (EPC) a GlobalPlatform uzatvorili 18. mája dohodu o štandardizácii tzv. inteligentných kariet SIM a príslušnej infraštruktúry. Ide o krok, ktorý približuje európskeho spotrebiteľa k možnosti využívať svoj mobilný telefón na vykonávanie bezhotovostných priamych platieb za nákup tovarov a služieb. Naviac, platby sa budú vykonávať pri špeciálnych termináloch, ktoré nevyžadujú fyzický kontakt s mobilným telefónom.

Technológia sa už v Európe používa a jej inštalovanie sa riadi rôznymi národnými zákonmi. Jednou z prvých krajín, ktoré testujú platby mobilným telefónom, je Francúzsko. Zmluvné strany však uznávajú potrebu definovania spoločných a jednotných pravidiel na úrovni EÚ.

V nadväznosti na pondelkovú dohodu bude GlobalPlatform šíriť jednotný štandard, čo prispeje k rýchlemu zavádzaniu inteligentných kariet do praxe. Ako vyhlásil Dag-Inge Flatraaker, predstaviteľ EPC, zmluva je príspevkom ku „kohéznemu ekosystému“ bezhotovostných platieb.

Európske banky a finančné inštitúcie ustanovili EPC v júni 2002 ako inštitúciu zodpovednú za vytváranie spoločnej platobnej infraštruktúry v rámci eurozóny. Európska komisia medzi časom vyjadrila podporu snahe finančného sektora integrovať svoju infraštruktúru. EPC tiež v súčasnosti spolupracuje s Komisiou na vytváraní Jednotného priestoru pre platby v eure (SEPA).

Uplynulý mesiac schválil Európsky parlament tzv. smernicu „e-Money“. Hovorca Komisie v tejto súvislosti vyhlásil, že nová legislatíva „uľahčí inštitúciám pracujúcim s elektronickými peniazmi, ktoré sú zapojené aj do ďalších obchodných aktivít (napr. telekomunikácií), aby rozvíjali inovatívne služby na platobnom trhu“.