Prieskum: Slovensko má najvyššiu daň z príjmov v regióne

Dane - ilustračné foto FreeDigitalPhotos.net

Prieskum ukázal, že od januára minulého roka 9 krajín vrátane Slovenska túto daň zvýšilo a 24 krajín vo svete ju znížilo.

Na Slovensku je v súčasnosti daň z príjmov na úrovni 22 %. Podľa prieskumu KPMG oproti roku 2013, keď bola platná sadzba 19 %, to znamená percentuálne zvýšenie o takmer 16 %.

Tento nárast tak Slovensko zaradil do top 5 krajín sveta s medziročným najvyšším zvýšením dane z príjmov. Navyše, pri porovnaní s krajinami v regióne strednej a východnej Európy (SVE) je daň z príjmov na Slovensku aktuálne najvyššia.

Vysoká sadzba dane pritom podľa odborníkov môže odlákať zahraničných investorov. „Vysoká sadzba dane z príjmov pôsobí demotivačne na zahraničných investorov, ktorí zvažujú, kam umiestniť svoje investície. Nie je však jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje ich rozhodnutia. Dôležitá jej aj skutočná miera daňového zaťaženia v danej krajine, takzvaná efektívna sadzba dane. Tá napríklad v prípade získaných investičných stimulov môže byť nižšia, ako je sadzba dane stanovená zákonom o dani z príjmov,“ uviedol v správe pre médiá partner KPMG na Slovensku pre oblasť daní Branislav Ďurajka.

Prieskum spoločnosti KPMG tiež porovnával krajiny z pohľadu nepriameho daňového zaťaženia. Na Slovensku je aktuálne platná sadzba DPH na úrovni 20 %. Spomedzi krajín v regióne SVE je slovenská sadzba DPH aktuálne najnižšia. V Českej republike sa však uvažuje o znížení DPH v prípade niektorých produktov.

Podľa autorov prieskumu daňové sadzby odrážajú ekonomickú situáciu jednotlivých krajín. Zvyšujú sa a opäť klesajú, pritom neexistuje jednotné vysvetlenie, prečo sa tak deje.

„Jednou z najväčších výziev súčasnosti je, že daňové zákony sú lokálne, ale firmy podnikajú globálne. Mnoho krajín využíva svoje daňové systémy na to, aby získali výhodu v súťaži o investície a nové pracovné miesta, a tiež aby ťažili zo zahraničnej činnosti vlastných nadnárodných spoločností,“ skonštatoval globálny riaditeľ KPMG pre medzinárodné dane Wilbert Kannekens.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že najvyššiu daň z príjmov majú momentálne Spojené arabské emiráty, kde môžu byť firmy zdanené až 55 %. Na opačnom konci rebríčka je Čierna Hora, ktorá zdaňuje príjmy 9 %.

Najvyššiu DPH má Maďarsko, a to vo výške 27 %, naopak, najnižšia DPH na svete je v karibskom štáte Aruba, kde je vo výške 1,5 %.