Program LIFE+ dostal zelenú

Krátka správa:

LIFE+ (finančný nástroj pre životné prostredie) funguje od roku 1992 a spolufinancuje environmentálne iniciatívy v EÚ, ako aj niektorých kandidátskych, prístupových a susediacich krajinách.

Dohoda bola dosiahnutá jednomyseľnou podporou poslancov Európskeho parlamentu, ktorí pôvodne bojovali proti „renacionalizácii“ fondov LIFE+. Poslanci museli ustúpiť a ponechať 78% finančných prostriedkov na zodpovednosť členských štátov a zvyšných 22% delegovať Komisii na pokrytie administratívnych nákladov. Komisia si však udrží nad programom centralizovanú kontrolu, pretože navrhované projekty sú predmetom jej schválenia.

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas interpretoval preferenciu ponechať centralizovaný manažment programu ako „znak dôvery v Komisiu“.

Poslanci EP tiež tlačili na zvýšenie rozpočtu pre program, no podarilo sa im vyrokovať len 40 miliónov € navyše, čo znamená celkovú výšku LIFE+ v sume 1,95 miliardy € – čo je suma, o ktorej spravodajkyňa Marie-Anne Béguinová (Zelení/EFA, Francúzsko) povedala, že „je len kvapkou v porovnaní s ročným rozpočtom Únie“.

LIFE+ spojí dokopy niekoľko doposiaľ samostatných prostriedkov financovania ako bývalý program LIFE+, Forest Focus, program pre udržateľný rozvoj miest a podporný program pre mimovládne organizácie. 50% rozpočtu bolo vyhradených pre účely podpory „prírody a biodoverzity“.

Sacha Cleminson, vyšší úradník pri mimovládnej organizácii Birdlife, povedal: „Dúfame, že tieto Európskou úniou financované programy pomôžu udržať vtáky ako napr. španielskeho cisárskeho orla lietať nad vidiekom a obohacovať tak naše životy. (Projekty) ale dokážu urobiť omnoho viac tým, že umožnia prírodným systémom zabezpečiť a vyčistiť našu pitnú vodu a udržať nás zdravých aj tým, že nás budú nabádať prechádzať sa v takto obohatenom vidieckom prostredí.“

„Táto dohoda nám umožní vdýchnuť do LIFE+ život, len čo to bude možné. Zainteresované strany budú môcť žiadať o financie z EÚ už veľmi skoro,“ povedala Rodi Kratsa-Tsagaropoulouvá (EPP-ED/Grécko).