Program “Tvorivá Európa” vydal príručky pre žiadateľov

La grande belleza, zdroj:

Prioritou pre program sú také projekty, ktoré zahŕňajú spoluprácu s partnermi v EÚ, resp. majú cezhraničný presah.  

Zlúčenie v minulosti existujúcich podporných programov do jedného, ktorý na roky 2014-2020 dostal názov Tvorivá Európa má pomôcť žiadateľom zjednodušiť a zrýchliť proces uchádzania sa o grant.

Celkovo bude program disponovať rozpočtom 1,4 milión eur, čo je oproti minulému programovému obdobiu nárast o 9 %. Posilnené financovanie tohto programu žiadal najmä Európsky parlament.

Podporiť môže projekty rôznych veľkostí a prakticky všetkých kreatívnych sektorov s výnimkou pornografie alebo napríklad diel šíriacich rasovú či inú neznášanlivosť.

Prvé výzvy na rok 2014, ktoré spolu dosiahnu takmer 170 miliónov eur, je možné nájsť tu. Súvisiace dokumenty a príručky ozrejmia podmienky a oprávnených žiadateľov a pomôžu s prípravou žiadosti.

Žiadosť o grant nemôžu priamo podávať jednotlivci, môžu sa však spojiť s príslušnými organizáciami napr. kultúrnymi združeniami, festivalmi, kinami, filmovými distribučnými spoločnosťami atď., ktoré o grant požiadajú, prípadne sa obrátiť na informačnú kanceláriu programu Tvorivá Európa.

Vo všeobecnosti je program určená na podporu umelcov, profesionálov z oblasti kultúry, kultúrne organizácie činné v oblastiach ako divadelné umenie, výtvarné umenie, vydavateľská činnosť, film, televízia, hudba, videohry, interdisciplinárne umenie a kultúrne dedičstvo, aby mohli preniknúť do iných krajín a zároveň rozvíjať svoje kvalifikácie, ktoré sú potrebné v digitálnom veku.

Zvýšením viditeľnosti európskych kultúrnych diel v iných krajinách sa zároveň podporí kultúrna a jazyková rozmanitosť.

Z programu Tvorivá Európa budú podporované aj Európske hlavné mestá kultúry, značka Európske dedičstvo, Dni európskeho dedičstva, ako aj 5 cien v kultúrnej a audiovizuálnej oblasti.

V rámci nového programu, ktorým sa nahrádzajú programy MEDIA, MEDIA Mundus a kultúrne programy, bude rozdelených 56 % jeho rozpočtu na podporu filmového a audiovizuálneho odvetvia a 31 % na kultúru.

Program MEDIA podporuje podujatia ako sú odovzdávanie európskych filmových cien. Na 26 ročníku udeľovania cien European Film Awards získal cenu za réžiu, za najlepšieho herca, najlepší strih film Veľká nádhera (trailer s anglickými titulkami) talianskeho režiséra Paola Sorentina. Cenu odovzdávala eurokomisárka Androulla Vassiliou.

Okrem podprogramov Kultúra a MEDIA bude súčasťou programu Tvorivá Európa aj vetva presahujúca hranice jednotlivých kultúrnych odvetví zameraná na podporu politickej spolupráce, prierezových opatrení, ako aj na nový nástroj finančnej záruky, ktorý umožní malým a stredným podnikom z oblasti kultúry a tvorivej činnosti získať bankové pôžičky až do výšky 750 miliónov eur. Tento nástroj bude k dispozícii od júna 2016.

Pozície

„V priebehu nasledujúcich siedmich rokov budú z programu Tvorivá Európa poskytnuté finančné príspevky na financovanie nadnárodných projektov, ktoré umožnia 250 000 umelcom a profesionálom z oblasti kultúry osloviť nové publikum v zahraničí. Program zároveň ponúkne silné investičné stimuly zamerané na európsky filmový priemysel a podporí 2 000 kín a stovky filmov. Autori a vydavatelia budú môcť využiť podporu na preklad svojich diel, pričom budeme aj naďalej finančne podporovať európske hlavné mestá kultúry a mnohé ďalšie iniciatívy,“ uviedla v tejto súvislosti Androulla Vassiliou, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.