Rada ustúpila ohľadom jednotného patentu europoslancom

zdroj http://www.sxc.hu/

„Po niekoľkomesačných hádkach sa Rada konečne pohla a poslala Parlamentu nejaký prijateľný návrh,“ povedal europoslanec a spravodajca pre nariadenie o jednotnom patente Bernhard Rapkay.

Ešte optimistickejšie je cyperské predsedníctvo, ktoré tvrdí, že najnovší návrh sa teší ohromnej podpore od zákonodarcov.

Na jednotnom patente sa dohodli členské štáty ešte na júnovom summite. V rámci kompromisu, ktorý žiadali Briti, boli z návrhu medzivládnej dohody vyškrtnuté tri články, ktoré umožňovali obrátiť sa na Súdny dvor EÚ ako poslednú inštanciu v patentovom spore. Briti to obhajovali preťaženosťou Európskeho súdneho dvora.

Podľa dohody by mala zodpovednosť úplne prejsť na novo zriadený Európsky patentový súd so sídlom v Paríži, Londýne a Berlíne. Parlament tvrdil, že takýto krok nie je v súlade s Lisabonskou zmluvou a očakával nápravu.

Podľa nového návrhu Rady by mal byť text dohody pridaný do legislatívy, čím sa zaručí jeho súlad s európskym právom.

Podľa Rapkaya sa by sa tiež mala vrátiť do dohody možnosť obrátiť sa s patentom na Európsky súdny dvor. Práve ten pred rokom odmietol inú patentovú dohodu, pretože mu nedávala dostatok právomoci.

„Nový text nie je najlepší, ale je tak dobrý ako len môže za týchto okolností byť,“ zhodnotil europoslanec.

Nová medzivládna dohoda umožní, aby sa patentové spory v rámci celej EÚ riešili na jednom mieste. Doteraz rozhodovali o patentoch národné súdy, ktoré však často prichádzali k rozličným výsledkom. K medzivládnej dohode pristúpili všetky členské štáty EÚ s výnimkou Talianska a Španielska.

Návrh by mala teraz oficiálne schváliť Rada ministrov 10. decembra. Ak to urobí bez dodatočných zmien, Parlament pravdepodobne podporí návrh na decembrovom plenárnom zasadnutí. Jednotný patent by sa tak mohol stať realitou do konca roka.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.