Redingovej prvým krokom bude boj proti internetovému pirátstvu

Slovensko zaostáva v rýchlosti pripojenia na internet

Pozadie

S príchodom digitálnej éry preukazujú inštitúcie EÚ čoraz väčší záujem o ochranu občanov a ich súkromia na internete. Iniciatívy vypracované na návrh viacerých komisárov pomenúvajú výhody a nástrahy nových technológií a trendov – napríklad vo forme cielenej reklamy, sociálnych sietí či rádio frekvenčnej identifikácie.

Ako komisárka pre informačnú spoločnosť presadzovala Viviane Reding prístup nulovej tolerancie voči zneužívaniu súkromných údajov. „Súkromie občana sa musí stať prioritou digitálnej éry,“ uviedla v nedávnom prehlásení.

Postoje

„Môžete si byť istí, že základné práva, vrátane ochrany údajov, budú figurovať na poprednom mieste v zozname mojich priorít,“ objasnila Reding počas svojho híringu v Európskom parlamente pred dvoma týždňami.

V súčasnosti tieto slová potvrdzuje. Zdroje blízke eurokomisárke prezradili, že jednou z prvých aktivít Redingovej bude revízia smernice o ochrane dát, ktorá vznikla ešte v roku 1995. „Svet sa od roku 1995 zmenil,“ komentujú zdroje.

Ochrana dát zahŕňa niekoľko tém dôležitých nielen kvôli otázke práv, ale aj z hľadiska vzťahu EÚ k medzinárodným partnerom, akým sú napríklad Spojené štáty. V súčasnosti je jednou z tém tvrdých rokovaní medzi Bruselom a Washingtonom otázka prístupu k citlivým bankovým či poskytovanie osobných údajov o leteckých cestujúcich.  

Počas Európskeho dňa ochrany údajov vo štvrtok (28. januára) sa však Reding mieni zamerať priamo na internetové pirátstvo, ktoré je už tradične poprednou témou tohto dňa, sponzorovaného spoločnosťou Microsoft.

Počas dňa ochrany údajov sa v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli uskutoční debata na tému sociálne médiá a súkromie. Rezonovať bude najmä diskusia o vyhľadávačoch zbierajúcich informácie ako IP adresy či otázky užívateľov na vybudovanie ich internetového profilu, ktoré potom predávajú poskytovateľom reklám.

Pokiaľ sa európske inštitúcie rozhodnú zaobchádzať so zozbieranými informáciami ako s osobnými údajmi tak sa niektoré odvetvia reklamného priemyslu môžu ocitnúť vo vážnom ohrození.

Ďalším zdrojom záujmu regulátorov sú sociálne siete ako Facebook, kde mladí užívatelia zverejňujú svoje osobné údaje bez toho, aby si boli vedomí bezpečnostných rizík.

Hovoriť sa bude aj o ďalšej dôležitej zmene v budúcnosti, ktorou má byť „cloud computing“ zahŕňajúce uschovávanie všetkých elektronických dokumentov na vzdialenom hardvéri namiesto toho, aby sa uskladňovali v osobných počítačoch.

Tento krok má veľkú ekonomickú výhodu, no predstavuje vážne ohrozenie súkromia ako podčiarkujú mnohí odborníci.