Regióny EÚ: Najlepšie inovatívne europrojekty 2000 – 2006

Krátka správa:

Verba movent, exempla trahunt –  Slová motivujú. príklady priťahujú“ je stará rímska múdrosť, ktorej sa rozhodla pridŕžať Komisia. V rámci udeľovania „regionálnych oskarov za dobré projektové nápady –  Regio Stars Award“ (EurActiv o nich nedávno písal) spracovala zbierku inovatívnych projektov európskych regiónov, ktorá mapuje dobré myšlienky z rokov 2000 až 2006. Komisia chce touto publikáciou podporiť výmenu skúseností v oblasti inovácii a predstaviteľom európskych regiónov a miest dáva možnosť pozrieť sa na prípadové štúdie relevantných projektov, ktoré EÚ podporila z eurofondov.

V príkladoch sa dočítate o cieľoch a aktivitách projektov, o strategickom kontexte, inovačných aspektoch, partenrstvách, prekáźkach pri príprave, implementácii, výsledkoch a dopadoch.

V zbierke je len vybraná časť projektov, na stránke Inforegia „Regióny pre ekonomické zmeny“ ich publikuje Komisia až 122 v tematických celkoch:

  • výmena skúseností a technologických inovácii,
  • informačná spoločnosť,
  • inovácie pre trvalú udržateľnosť.