Regióny sa môžu v inovačných stratégiach inšpirovať Francúzskom

Revitalizácia a modernizácia v zaostávajúcich regiónoch (Rumunsko)

Európska komisia vyzvala v roku 2007 regióny EÚ na vypracovanie regionálnych inovačných stratégií. Cieľom stratégií malo byť zvýšenie efektivity investícií EÚ v rámci kohéznej politiky do regionálneho rozvoja, výskumu, inovácií a podnikania v zmysle cieľov Lisabonskej stratégie.

Komisia chce taktiež podporiť tieto iniciatívy „stratégiami inteligentnej špecializácie“, ktoré zahájila v júni 2011. Jednotlivé regióny mali lepšie definovať svoje komparatívne výhody a na základe nich mieriť ďalšie investície do inovácií.  

Francúzsko v januári publikovalo prehľad stratégií jeho 26 regiónov a v súčasnosti sa snaží o ich implementáciu. Komisia tvrdí, že by mohli byť vzorom pre ostatné regióny.

Podľa publikácie patria medzi výhody Burgundska napríklad silné verejné investície do inovačných transferov, malé ale dynamické inovačné firmy a jeho strategické sektory sú poľnohospodárstvo, potravinárstvo, hutníctvo, veterná energia, železničná doprava a informačné a komunikačné technológie.

Bretónsko môže zase profilovať z vybudovaných sociálnych štruktúr pre imigrantov, udržateľného rastu HDP, ženskej zamestnanosti, početných patentov, rozšíreného používania informačných a komunikačných technológií.

Publikácia taktiež popisuje slabé stránky regiónov, strategické sektory a kľúčové návrhy do budúcnosti.

Máire Geoghegan-Quinnová, eurokomisárka pre výskum, inováciu a vedu, tvrdí, že Komisia chce približovať regionálnu politiku a politiku inovácií a výskumu smerom k rastu a tvorbe nových pracovných miest. Stratégie majú podľa nej pomôcť tvorcom verejnej politiky a podnikateľom naplno využiť výskumný a inovačný potenciál každého regiónu Únie.

„Regionálna politika už z veľkej časti podporuje inovácie v regiónoch. Ale my musíme zaistiť, aby boli európske investície vo svojich účinkoch čo najefektívnejšie,“ myslí si zase eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn.

Komisia si uvedomuje veľkú diverzitu medzi regiónmi. Keďže len každý desiaty región investuje do vedy a výskumu aspoň 3 % zo svojho HDP, chce preto povzbudiť regióny, aby si lepšie zadefinovali svoje inovačné stratégie. Regióny by sa mali v budúcnosti zamerať na svoje komparatívne výhody a ďalej ich rozvíjať.